top of page

SENSOMOOTTORI®

uutiskirje

Tämän numeron teemana on oppimisvaikeuksien lieventäminen opettajien uuden innovatiivisen koulutuskonseptin avulla

Viime aikoina on kirjoitettu paljon lasten heikentyvästä luku- ja kirjoitustaidosta. Todellisuudessa tämä on yksi ilmentymä jatkuvasti yleistyvälle oppimisen ja keskittymisen ongelmalle. Se näkyy helposti poikien heikkona luku– ja kirjoitustaitona, mutta myös tytöt oireilevat. Tytöille on ominaista sitten myöhemmällä teini-iällä korostuneesti myös psyykkinen oireilu, jolloin harvoin edes tulee mieleen, että taustalla on samat ongelmia aiheuttavat fysiologiset kehitykselliset syyt kuin pojilla.

Oppimisen ongelmat ennustavat syrjäytymistä

 

Syrjäytymisestä inhimillisenä tragediana sekä yhteiskunnalle kalliiksi käyvänä ilmiönä puhutaan myös yhä enemmän ja ongelmat oppimisessa ovat suurin yksittäinen syy syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä.

Syrjäytymisen hinta julkishallinnolle on jopa 1,4 miljardia €/ vuosi.

Sitran tutkimuksessa 2011 on esitetty syrjäytymisen kokonaiskuluksi jopa 1,2 milj. Euroa / elinikäinen syrjäytyminen. Toisissa laskelmissa oletetaan, että syrjäytyminen ei olisi elinikäistä, jolloin on päädytty 295 000—440 000€ kokonaiskuluihin (Hilli ,THL).

 

Syrjäytymisen kulut ovat niin massiivisia, että ennaltaehkäisy on ehdottomasti järkevää sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta.

Oppimisen ongelmiin reagoidaan usein liian hitaasti

Oppimisen ongelmiin reagoidaan usein vasta, kun ongelma on jo pitkällä ja kun ongelman seurannaisvaikutukset ovat jo suuria. Ihminen liukuu helposti psyykkiseen ”lamaan” huomatessaan olevansa ”huono”, kun ei menesty opinnoissaan vaikka yrittääkin, jolloin ei viitsi panostaa enää pärjätäkseen. Syrjäytyessä menettää helposti itsekunnioituksensa sekä usein lopulta itsenäisen taloudellisen hallinnan ja päätöksenteon.

 

Uusi kokonaisvaltainen Sensomoottori opettajien koulutuskonsepti korjaa nyt myös tätä ongelmaa.

Tässä numerossa

  • Oppimisen ongelmien ja syrjäytymisen syitä ja         seurauksia

  • Sensomoottori harjoittelu  hoitaa ja ennaltaehkäisee

  • Uusi kokonaisvaltainen Sensomoottori               opettajakoulutus keskeinen ratkaisu ongelmaan

Oppimisvaikeuksien taustoista lyhyesti

Oppimisvaikeuksien taustalla löydetään mm. seuraavia seikkoja

  • usein geneettinen tausta, voidaan silti hoitaa tehokkaasti

  • tavallisilla (terveillä) lapsilla aistien heikko aktivoituminen/integroituminen                                                                 ja lapsuusajan lievät kehitykselliset ongelmat ovat suurin taustasyy =>

  • silmien kohdistamisen ongelmat

  • kuulonerottelun ongelmat, joista seuraa helposti lukivaikeutta,

        puheentuoton ongelmia, muistamisen ongelmia jne.     

  • varhaisen vauva-ajan kehityksen ongelmia, mistä aiheutuu helposti

- aistiyliherkkyyksiä (tunto, kuulo, visuaalinen, haju-maku)

- motorisia ongelmia, kömpelyyttä, kehon hallinnan vaikeutta

- ahdistusta, uusien tilanteiden pelokkuutta, esiintymisjännitystä,

  heikkoa itsetuntoa jne. 

- lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta 

Lasten ongelmiin löytyy hoitokeinoja

Kehityksellisiä ongelmia voidaan hoitaa tehokkaasti kohdistavalla neurofysiologisella kuntoutuksella ja harjoittelulla, ja Sensomoottori harjoitusohjelma on juuri sellainen.

 

Järkevintä on toteuttaa ohjelmaa varhaiskasvatuksessa ja alaluokilla, jolloin toimitaan viisaasti ja ennaltaehkäisevästi.

Sensomoottori on ollut käytössä jo useissa kouluissa ja päiväkodeissa ja ohjelmaa ohjeiden mukaan toteuttaneet kertovat erittäin hyvistä tuloksista. Esimerkiksi eräässä keskustelussa 2008 Espoossa (Hösmärinpuiston koulu) opettajat totesivat integraation sujuneen sinä vuonna selkeästi helpommin kuin aikaisempina vuosina, ja ainut ero oli, että luokassa oli tehty sinä vuonna Sensomoottori-harjoittelua. Jokainen käytännön työssä oleva opettaja tajuaa tämä edun!

Ongelmana on ollut vain seikka, että yksittäisten opettajien kouluttamisella ei koskaan päästä laajaan vaikutukseen. 

 

Uusi Sensomoottori-koulutuskonsepti ratkaisee nyt tämän ongelman.

 

Sensomoottorin laaja hyödyntäminen on konkreettinen ratkaisu oppimisen ja keskittymisen ongelmaan sekä siitä aiheutuvan syrjäytymisen tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn. 

Mutta mikä se Sensomoottori sitten on? Seuraavassa lyhyt yhteenveto siitä:

Sensomoottori® on kehitystä edistävä harjoitusohjelma joka hoitaa oppimisvaikeuksia  ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä

Sensomoottori on merkittävä suomalainen koulutusinnovaatio, jonka vaikutus ulottuu sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn että henkilökohtaisen koulumenestyksen parantumiseen.

Sensomoottori® on kouluihin ja päiväkoteihin suunniteltu harjoittelumuoto, missä ryhmän tai luokan kaikki lapset osallistuvat päivittäin lyhyeen harjoittelutuokioon. Harjoittelu tehostaa lasten tasapainoa, motoriikkaa, silmien käyttöä ja visiomotoriikkaa, sekä korjaa mahdollisia lieviä kehityksellisiä viiveitä/puutteita. Sensomoottorissa on myös viisaan ajattelun ja loogisen päättelyn kurssi.

Harjoitukset perustuvat lapsen luontaisen kehityksen neurofysiologiseen mallinnukseen ja tähtäävät kehityksen normalisoitumiseen. Lopullisena tavoitteena on parantaa koko ryhmän lukemisen, kirjoittamisen, oppimisen, keskittymisen sekä viisaan ajattelun kykyä.

 

Käytännön kokemuksen sekä tutkimuksen mukaan Sensomoottori-ohjelmaa ohjeiden mukaan tekemällä näihin tavoitteisiin myös päästään!

 

Lasten rauhoittuessa opettajan työskentely-ympäristö ja työssä jaksaminen myös paranee, jolloin vaikutus on myös työsuojelullinen.

Ongelman ratkaisu:

kaikki opettajat koulutetaan

Voimme tarjota nyt kokonaisvaltaisen ja erittäin kustannustehokkaan ongelmanratkaisun lukemisen, hahmottamisen, oppimisen ja keskittymisen ongelmiin sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.

 

Pystymme tarjoamaan täydellisen lähi– sekä verkkokoulutuksen ja tarvittavat materiaalit opettajille ja avustajille, mikä mahdollistaa heidät toteuttamaan kehittävää Sensomoottori-harjoittelua ryhmissään.

1. Verkkokurssi opettajille ja  

    avustajille

2. Lähikoulutus 

    käytännönharjoittelusta     

3. Toimintamateriaalit

4. Vuotuinen täydennyskoulutus

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, mikä olisi teidän kunnalle paras ratkaisumalli.

Ota yhteyttä: Sensomoottori Team   Veli Laurinsalo

P. +358 (0)40 7011 524   

sensomoottori@gmail.com

Tietosivut:      www.sensomoottori.com              

Kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu on mahdollinen

Pystymme toimittamaan koko kunnan koulutusprojektin: tukihenkilöiden  lähikoulutukset, verkkokurssit muille opettajille ja avustajille sekä käytännön työssä tarvittavat materiaalit.

Ota yhteyttä: Sensomoottori Team          Veli Laurinsalo

P. +358 (0)40 7011 524                               sensomoottori@gmail.com

 

   www.sensomoottori.com              

Tutkimustuloksia aiheesta löydät tästä linkistä

Lisätietoja opettajille tästä linkistä

Opettajien käytännönkokemuksia on koottu PDF-tiedostoon, klikkaa auki ==>

 

 

ja alla E.Toppila 2008 haastattelututkimuksen yhteenveto harjoittelusta 2006-2008  Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

bottom of page