top of page

Miksi Sensomoottori?

Me suomalaiset olemme tottuneet siihen, että lapsillamme on ammatillisesti osaava hoitohenkilöstö ympärillään, neuvola, päiväkoti, koulu, koulupsykologi, terveyskeskus tai joku muu hoito- tai viranomaistaho. Mutta jos lapsen kehitys ei etenekään ns. hyvällä kehityspolulla, ilmenee kehityksen poikkeamia, kehitysviiveitä, levottomuutta ja keskittymisen ongelmia, oppimisen ongelmia jne., niin usein havaitaan, että kuntoutuminen ei olekaan itsestä selvyys.

Jos neuvolasta ei saa neuvoja, terveyskeskuksessa seurataan vain kehitystä ja odotetaan kehityksen hoitavan itsestään ongelmat, koulussa on toki psykologi, mutta hän ei ole terapeutti, vaan määrittelee lapselle soveltuvan kouluryhmän ja lääkärin vastaanotolla annetaan usein vain diagnoosi. Kun pohditaan kuntoutusta, parhaassa tapauksessa saat lähetteen puhe- tai toimintaterapiaan.  Jos ongelmat eivät ole hoitotahojen mielestä riittävän suuria, et saa mistään minkäänlaista ammatillista apua.

Kuulostaako tutulta?

Jos lapsen kuntoutus ei etene odotusten mukaisesti, on tehtävä itse.

 

Siksi Sensomoottori

kotona tehtävä kehittävä harjoittelu

Sensomoottori on kehitystä edistävä harjoitusohjelma. Sensomoottori perustuu neurofysiologisiin terapia- ja harjoittelumalleihin, millä hoidetaan oppimisen, keskittymisen, varhaiskehityksen viiveiden sekä kehityksellisten puutteiden ongelmia. Nämä ovat lähes aina taustalla lasten ja nuorten vuorovaikutuksen, oppimisen ja keskittymisen ongelmissa. Seurauksena on helposti opiskelusta, työelämästä, kaveripiiristä ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Myös moni psyykkinen ongelma saattaa pahentua tai em. kehityksellisten seikkojen vuoksi jopa puhjeta. Eli kyse ei ole mistään vähäpätöisestä asiasta!

 

Sensomoottorissa tehdään päivittäin lyhyt harjoittelutuokio, joka kohdistuu näihin ongelman yleisimpiin taustasyihin eli kehityksen, aistien ja hermointegraation alueille. Harjoitukset ovat helppoja tehdä ja verkkokurssin avulla opetetaan harjoitusten oikea tekeminen kirjallisten ohjeiden sekä video-oppijaksojen avulla.

Tiesitkö, että yhä useammat alakoulut ja päiväkodit kouluttavat opettajia toteuttamaan Sensomoottoria. Jos lapsesi käy sellaisessa päiväkodissa tai koulussa, voit olla tyytyväinen. Nämä kunnat ja toimintayksiköt ovat nimittäin oivaltaneet ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen merkityksen. Usean opettajan havainnot Sensomoottori-ryhmistä tukevat tätä, sillä nämä lapset ovat poikkeuksellisen oivaltavia, rauhallisia, sosiaalisia ja etenevät todennäköisesti opinnoissaan ja ihmissuhteissaan ns. hyvän normaalikaavan mukaisesti.

Kehitin Sensomoottorin sellaiseksi, että kuka tahansa, joka oikeasti haluaa parantaa lapsensa tulevaisuuden mahdollisuuksia, pystyy selkeiden kirjallisten ja video-ohjeiden avulla toteuttamaan ohjelmaa.

Hintakin on niin halpa, että rahasta se ei voi olla enää kiinni.

Kun haluat varmistaa lapsesi tulevaisuuden

 

Siksi Sensomoottori

Artikkeli: Noin 1/4 koululaisista kärsii eriasteisista oppimisen haasteista

bottom of page