top of page

Onko lapsellasi oppimisen ja keskittymisen vaikeuksia?

Oppimisvaikeudet ovat yleisen tehokkuusvaatimuksen kasvaessa yhä ajankohtaisempi ongelma. Varhaiskasvatuksen ja alakoulun ammattilaiset raportoivat myös esim. keskittymisen ongelman yleistymisestä ja yhä useampi lapsi ei selvästikään ole kehityksellisesti valmis aloittaessaan ensimmäistä kouluvuottaan.  Haasteet oppimisessa ja keskittymisessä rajoittavat sitten koulutuslinjojen valinnanmahdollisuuksia, ennustavat heikompaa koulutustasoa ja alhaisempaa tulotasoa aikuistuessa, mitä yksikään vanhempi ei toivo lapselleen.

 

Olemme keskittyneet oppimis- ja keskittymisvaikeuksien hoitamiseen. Käytämme kuntoutuksessa tehokkaimpia neurofysiologisia menetelmiä, jotka ovat sekä näyttöön perustuvia että tutkimuksin todennettuja.

 

Seuraavassa on listattu muutamia oireita tai suoriutumisen viitteitä, mitkä ovat tyypillisiä niillä, jotka hyötyvät Sensomoottori harjoittelusta. Mitä useampi väite kuvaa lapsen tilannetta, sitä parempi mahdollisuus on hyötyä Sensomoottori-ohjelmasta.

•

 • Lapsi on poikkeuksellisen arka uusissa tilanteissa, kova esiintymisjännitys

 • •Koululainen jännittää kokeissa niin, että ei muista oppimaansa, vaikka kotona on osannut koealueen hyvin.

 • •Aistiyliherkkyyksiä, esim. yliherkkä tuntoaisti, valoarkuutta, ääniyliherkkyyttä, yliherkkä haju- ja/tai makuaisti.

 • •Hyvin herkkä muiden arvostelulle?

 • •Impulsiivinen ja suuttuu helposti. Heikko stressinsietokyky?

 • •Koululaisella pöydän päälle kumartuva kirjoitusasento?

 • •Kynäote poikkeava tai hyvin puristava, mistä seuraa heikko käsiala.

 • •Levoton istuessaan, asentoa pitää vaihtaa usein

 • •Istuu usein jalkojensa päällä, ja/tai kiertää omat jalkansa tuolin jalkojen ympärille.

 • Hyvin jännitteinen tai makaava istuma-asento?

 • •Viivästynyt puheenkehitys?

 • •Epäselvä puhe? Puheessa vääristyy tai puuttuu äänteitä, puheongelmia?

 • •Suun alueen jännityksiä, imee/puree stressaantuessa esim. kyniä tai muita tavaroita?

 • •Lukemaan oppiminen oli hankalaa? Hidas lukunopeus?

 • •Huono muisti tai ei muista lukemaansa?

 • •Oppimisvaikeuksia?

 • •Keskittymisen vaikeuksia

Liitännäisoireina saattaa esiintyä usein myös migreenityyppistä päänsärkyä? Taustalla saattaa olla aivoverenkierron ns. ristiriitatilanne, joka voi aiheuttaa sitten aivoissa verenkiertohäiriöitä ja

migreenityyppistä päänsärkyä. Monella tästä kärsivillä ohjelman toteuttaminen on lieventänyt tätä ongelmaa.

Hoida nyt ongelma, sillä aika ei näitä ”haavoja” paranna

 

Olemme suunnitelleet kolme erilaista mahdollisuutta hoitaa oppimisen ja keskittymisen ongelmia, mistä löydät itsellesi ja lapsellesi parhaiten soveltuvan tavan selättää nämä ongelmat.

 

1. Kotikäynti, missä terapeutti tulee kotiin tekemään tutkimukset ja suunnittelee ja opettamaa vanhemmille terapiassa tarvittavat menetelmät. Kuntouttavaa harjoittelu tehdään kotona terapeutin ohjeiden mukaan. Tämä laaja tutkimus ja päivittäinen harjoitustuokio, intensiivihoitomalli on kaikkein tehokkain mahdollinen tapa hoitaa ongelmaa.

 

2. Käynti klinikalla, joita sijaitsee jo useita eri puolilla Suomea.

 

3. Verkkokurssin avulla terapeuttisten harjoitusten opettelu ja kuntoutuksen toteutus samalla tavalla kuin em. hoitoprosesseissa. Verkkokurssi on edullisin tapa toteuttaa vaikuttavaa kuntoutusta. Verkkokurssissa ja kotikäynnissä lasta ei myöskään tarvitse viedä mihinkään tutkimuksiin ja harjoittelu tehdään tutussa ja turvallisessa ympäristössä, eli kotona.

 

Terapeuttimme ja klinikat pystyvät tekemään tai ohjaavat asiakkaan kuulotutkimuksen ammattilaiselle, missä tehdään auditiiviset tutkimukset. Kuulonerottelun ongelmat ovat usein yhtenä merkittävänä tekijänä mm. poikien lukivaikeuden taustalla.

Älä enää odota, vaan aloita heti kuntouttava harjoittelu ja

selätä oppimisen ja keskittymisen ongelmat.

 

Pikalinkkejä:

 

Tästä linkistä esittelyvideoon.

Tästä linkistä Sensomoottori ostamisen / hinnasto-sivulle.

Tästä linkistä Sensomoottori verkkosivujen etusivulle.

Tästä linkistä tieteellisiä tutkimuksia menetelmistä sivulle.

 

Lisätietoja Sensomoottorista, verkon kautta tehtävästä kuntoutusohjelmasta

Sensomoottori on kehitystä edistävä harjoitusohjelma. Sensomoottori perustuu neurofysiologisiin terapia- ja harjoittelumalleihin, millä hoidetaan oppimisen, keskittymisen, varhaiskehityksen viiveiden sekä kehityksellisten puutteiden ongelmia. Nämä ovat lähes aina taustalla lasten ja nuorten vuorovaikutuksen, oppimisen ja keskittymisen ongelmissa. Seurauksena on helposti opiskelusta, työelämästä, kaveripiiristä ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Myös moni psyykkinen ongelma saattaa pahentua tai em. kehityksellisten seikkojen vuoksi jopa puhjeta. Eli kyse ei ole mistään vähäpätöisestä asiasta!

Sensomoottorissa tehdään päivittäin lyhyt harjoittelutuokio, joka kohdistuu näihin ongelman yleisimpiin taustasyihin eli kehityksen, aistien ja hermointegraation alueille. Harjoitukset ovat helppoja tehdä ja terapeutin opastuksella tai verkkokurssin video-opetusjaksojen avulla opetetaan harjoitusten oikea tekeminen. 

Verkkokurssiohjelman kehittäjä Veli Laurinsalo kertoo ohjelmasta mm:

 

” Kehitin Sensomoottorin sellaiseksi, että kuka tahansa, joka oikeasti haluaa parantaa lapsensa tulevaisuuden mahdollisuuksia, pystyy selkeiden kirjallisten ja video-ohjeiden avulla toteuttamaan ohjelmaa. Hintakin on niin halpa, että rahasta se ei voi olla enää kiinni. Lisäksi kokemuksemme on sellainen, että jos taustalla on kehityksellisiä ongelmia, aistien heikkoa aktivointia tai hermointegraation ongelmia, on harvinaista, että huolella toteutettu harjoittelu ei vaikuttaisi.

Lisätietoja puhelinpalvelustamme puh. 040 7011524

Tervetuloa Sensomoottori-maailmaan

bottom of page