top of page

Tiesitkö, että oppimisen tai keskittymisen vaikeudet voidaan hoitaa nykyaikaisella neurofysiologisella kuntoutuksella?

 

Samoin kielenkehityksen, puheentuoton ja esim. änkyksen ongelmia voidaan hoitaa kohdentuvalla terapialla tutkimalla sen juurisyitä, mitkä voivat olla esim. kuulon, siäisten jännitteiden tai hermointegraation alueilla.
 
Monet aistiyliherkkyydet ovat vain seurauksia, joiden syihin vaikuttamalla näitäkin ongelmia voidaan hoitaa.
 
Myös lasten ja aikuisten esiintymisjännitystä voidaan kuntouttaa sekä lukunopeutta voidaan nopeuttaa tarkoituksenmukaisella  harjoittelulla.

Tutustu huolella näihin sivuihin.

soita:

Veli Laurinsalo, puh. 040 7011 52

sensomoottori@gmail.com

Saat vastauksen moniin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin oppimisen, keskittymisen ja hahmottamisen alueilta.

Toppilan etukansi.JPG

Oppimisvaikeudet ovat yleisen tehokkuusvaatimuksen kasvaessa yhä ajankohtaisempi ongelma. Haasteet oppimisessa ja keskittymisessä vaikuttavat suoraan sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin, opintojen edistymiseen sekä menestymiseen ja jaksamiseen työelämässä.

 

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun ammattilaiset raportoivat keskittymisen ongelman yleistymisestä ja yhä useampi lapsi ei selvästikään ole kehityksellisesti valmis aloittaessaan ensimmäistä kouluvuottaan.  Haasteet kielenkehityksessä, oppimisessa ja keskittymisessä rajoittavat sitten koulutuslinjojen valinnanmahdollisuuksia, ennustavat heikompaa koulutustasoa ja alhaisempaa tulotasoa aikuistuessa, mitä yksikään vanhempi ei toivo lapselleen.

 

Myös moni psyykkinen ongelma saattaa kehittyä, pahentua tai jopa puhjeta näiden kehityksellisten ongelmien vuoksi.

Jos lapsella on puheongelmia tai motoristakömpelyyttä, voi se jo pelkästään olla kaveripiiristä syrjäyttävä syy, mikä voi olla yksi psyykkisten ongelmian kasvualusta. Eli kyse ei ole mistään vähäpätöisestä asiasta!

 

Olemme keskittyneet kielenkehityksen, motoristen haasteiden, oppimis- ja keskittymisvaikeuksien hoitamiseen. Käytämme kuntoutuksessa tehokkaimpia neurofysiologisia menetelmiä, jotka ovat sekä näyttöön perustuvia että tutkimuksin todennettuja.

 

Seuraavassa on listattu muutamia tyypillisiä ongelmista kertovia tunnusmerkkejä, joiden taustalla on usein ns. kehityksellisiä ongelmia, eli hermoston ja aistien heikkoa aktivointia tai hermointegraation ongelmia joita voidaan hoitaa terapialla/harjoittelulla lapsilla, nuorilla sekä myös aikuisilla:

 • väsyy muita nopeammin jopa pelkästään kuunnellessaan

 • haasteita muistamisessa

 • ollut lapsena kielen kehityksen vaikeuksia (myöhäinen puheenkehitys, artikulaatio-ongelmia, vähäinen tai puuttuva puhe, änkytystä …) tai lukivaikeus, hidas lukija, ei muista lukemaansa

 • vähäinen tai rajoittunut kielen käyttö kommunikoidessa

 • vaikea keskittyä oleelliseen, aloittaa uusia tehtäviä vaikka useita muita tehtäviä on vielä kesken

 • ei saa aikaan prosesseja/tehtäviä haluamallani tavalla tai intensiteetillä

 • uudet asiat, uudet ihmiskohtaamiset, muutostilanteet arjessa, päiväkodissa, koulussa tai töissä                           stressaavat poikkeuksellisen paljon

 • esiintymisen jännitystä, välttelee esiintymisiä kovan jännityksen vuoksi

 • poikkeava tai hyvin puristava kynäote, huono käsiala

 • vaikea istua pitempään paikallaan, valuu helposti ns. makaavaan istuma-asentoon tai jännittää suuret lihakseni istuessaan (kädet puuskassa, jalkojen lihakset jännitteiset), istuu usein jalkojensa päällä tai ns. lootus-asennossa. Lukee mieluummin makuuasennossa kuin istuma-asennossa.

 • heikko ryhti, etukumara kirjoitusasento

 • heikko ääreisverenkierto (yleensä kylmät kädet ja jalat)

 

  Seuraavat sairaudet ovat usein liitännäisoireina

 • migreeni

 • fibromyalgia (aikuisikäisillä, naisilla yleisempää)

 

Aistiherkkyyksien taustalla havitaan mm. ylikorostunut vaaran-

hakuprosessi tai kuulonerotelun ongelma, joka korostaa hälyäänten

kuulemista ja hankaloittaa samassa ympäristössä mm. puheen

ymmärtämistä.

 

 

Tiesitkö, että Sensomoottori on käytössä useassa päiväkodissa ja koulussa.

Katso mitä opettajat sanovat Sensomoottori-harjoittelusta.

        Klikkaa PDF-kuvaketta  ja tutustu tutkimukseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue tästä linkistä artikkeli:

"Noin 1/4 koululaisista kärsii eriasteisista

kehityksen haasteista"

 

 

Hoida nyt ongelma, sillä aika ei näitä ”haavoja” paranna

Nämä lasten kehitykselliset ongelmat ovat sellaisia, että odottaminen ja kehityksen seuraaminen ei ole hyvää hoitoa. Ongelmiin tulee puuttua mahdollisimman varhain ja tehokkaasti. Valitettavasti Suomessa monella paikkakunnalla ei ole osaamista ja koulutettuja terapeutteja hoitamaan näitä varhaisen kehityksen ongelmia. Fysio-, toiminta ja SI-terapeuttien peruskoulutukseen ei esimerkiksi kuulu tämän alueen kokonaisvaltainen kuntoutus, ja tämän erityisalan ammatillisilla jatkokursseilla on käynyt vasta hyvin pieni osa suomalaisista ammattiterapeuteista. Tiedustele onko oma terapeuttinne saanut ammatillista jatkokoulutusta aiheesta.

Myöskään koulupsykologit ja -kuraattorit ja erityisopetusratkaisut eivät ratkaise mahdollisia taustalla

piileviä kehityksellisiä ongelmia. Ne pitää korjata tehokkaalla kuntouttavalla toiminnalla, ja

Sensomoottori terapeutin kotikäynti  ja PK/kouluharjoittelu on sellainen.

​ Jos haluat nopean avun ongelmaan, on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin.

Tilaa joko terapeutin kotikäynti

tai tee Sensomoottori - kotiharjoitusohjelma.

Päiväkodit ja alakoulut

Tiesitkö, että yhä useammassa suomalaisessa koulussa ja päiväkodissa toteutetaan

jo kehitystä edistävää Sensomoottori-harjoittelua. Tilatkaa päiväkodin henkilökunnalle

Sensomoottori Peruskurssi-koulutus.

 

Nopea ja tehokas ratkaisu on nykyaikainen neurofysiologinen kotiharjoittelu

Olemme suunnitelleet kolme erilaista mahdollisuutta hoitaa oppimisen ja keskittymisen ongelmat, mistä löydät itsellesi tai lapsellesi parhaiten soveltuvan tavan hoitaa nämä ongelmat.

 

1. Kotikäynti, missä terapeutti tulee kotiin tekemään tutkimukset ja suunnittelee ja opettamaa vanhemmille terapiassa tarvittavat menetelmät. Kuntouttavaa harjoittelu tehdään kotona terapeutin ohjeiden mukaan. Tämä laaja tutkimus ja päivittäinen harjoitustuokio, eli ns. intensiivihoitomalli on kaikkein tehokkain mahdollinen tapa hoitaa ongelmaa. Tilaa tästä linkistä kotikäynnin yhteydenotto, missä sovimme kotikäynnin hinnan (kotikäynti + matkakulu) ja ajankohdan.

 

2. Käynti klinikalla, joita sijaitsee jo useita eri puolilla Suomea. Siirry tästä linkistä yhteydenottolomakkeeseen, missä kerrot palvelutarpeesi ja asuinpaikkasi.

 

3. Verkkokurssin avulla terapeuttisten harjoitusten opettelu ja kuntoutuksen toteutus samalla tavalla kuin em. hoitoprosesseissa. Verkkokurssi on edullisin tapa toteuttaa vaikuttavaa kuntoutusta. Verkkokurssissa ja kotikäynnissä lasta ei myöskään tarvitse viedä mihinkään tutkimuksiin ja harjoittelu tehdään tutussa ja turvallisessa ympäristössä, eli kotona. Tästä linkistä lisätietoja verkkokurssista.  Siirry tästä linkistä suoraan Hinnasto-sivulle, missä ovat verkkokurssin tilauslinkit.

 

Nyt myös auditiivinen aktiivikuntoutusmahdollisuus!

 

Kuulonerottelun ongelmat ovat usein yhtenä merkittävänä tekijänä kielenkehityksen ja lukivaikeuden taustalla. Terapeuttimme ja useat klinikat pystyvät jo tekemään kuulotutkimukset tai ohjaavat asiakkaan kuulotutkimuksen ammattilaiselle, missä tehdään auditiiviset tutkimukset. Tutkimusten avulla tehdään kuuloaivokuorta aktivoiva terapeuttinen hoito (kuuloaivokuoren hermoston synapsisten yhteyksien aktivointiprosessi).

 

Älä enää odota, sillä aika ei näitä haavoja paranna

 

Aloita kuntouttava harjoittelu ja selätä puhe- oppimisen ja keskittymisen ongelmat

 

 

Oletko jo kuullut Sensomoottorista, verkon kautta tehtävästä kuntoutusohjelmasta?

 

Sensomoottori Verkko-ohjelma on Internet-verkon kautta tehtävä kehitystä edistävä harjoitusohjelma. Siinä hyödynnetään nykyaikaista tiedonsiirtokanavaa mikä mahdollistaa poikkeuksellisen laajan levityksen ja hyvin edullisen hintatason. Sensomoottori perustuu neurofysiologisiin terapia- ja harjoittelumalleihin, millä hoidetaan oppimisen, keskittymisen, varhaiskehityksen viiveiden sekä kehityksellisten puutteiden ongelmia. Nämä ovat lähes aina taustalla lasten, nuorten ja aikuisten vuorovaikutuksen, oppimisen ja keskittymisen ongelmissa. Seurauksena on helposti opiskelusta, työelämästä, kaveripiiristä ja yhteiskunnasta syrjäytymistä.

 

Sensomoottorissa tehdään päivittäin lyhyt harjoittelutuokio, joka kohdistuu näihin ongelman yleisimpiin taustasyihin eli kehityksen, aistien ja hermointegraation alueille. Harjoitukset ovat helppoja tehdä ja terapeutin opastuksella tai verkkokurssin video-opetusjaksojen avulla opetetaan harjoitusten oikea tekeminen. 

Verkkokurssiohjelman kehittäjä kertoo ohjelmasta mm: ” Kehitin Sensomoottorin sellaiseksi, että kuka tahansa, joka oikeasti haluaa parantaa lapsensa tai itsensä tulevaisuuden mahdollisuuksia, pystyy selkeiden kirjallisten ja video-ohjeiden avulla toteuttamaan ohjelmaa. Hintakin on niin halpa, että rahasta se ei voi olla enää kiinni.”

Lisätietoja maksuttomasta puhelinpalvelustamme puh.040 7011524

Tervetuloa Sensomoottori-maailmaan

Esittelyvideo

Kun muut puhuvat ongelmista Sensomoottori kuntouttaa ne!

Nyt Info-paketin tilaajille veloituksetta:
Aikuisten lukunopeutta tehostava harjoittelu

Sensomoottori

 ®

Kuntouttava harjoitusohjelma

oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin

Apu urheilijoille ja muusikoille

aikuisille Työkykyarvio

klikkaa  lisätietoja.

Soveltuu

Oppimisvaikeudet

Lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat

Keskittymisvaikeudet

Levottomuus

Kielen kehityksen vaikeudet

Muistiongelmat

Oireet käytännössä

 • Vaikea keskittyä oleelliseen

 • Hidas lukija, ei muista lukemaansa

 • Huono käsiala, puristava kynäote

 • Aisti(yli)herkkyyksiä

 • Arka ja varovainen, esiintymisjännityksiä

 • Jännitteinen istuma-asento, levoton istuessaan

 • Hidas puheenkehitys, epäselvä puhe

 • Motoriikassa haasteita

 

Tarkoitettu

Vanhemmille

 

Opettajille

 

Avustajille

 

Terapeuteille

 Ammattilaisille kuten urheilijat, muusikot, tarkkaa ja vaativaa työtä tekevät ammattilaiset (lentäjät, lennonjohtajat ...) jne.

14 päivää rahat

takaisiin takuu!

contact
Sivulla kävijöitä

Info-paketin lataussivulla on tiedote Sensomoottori-ohjelmasta, ilmainen musiikkimateriaalin teko-ohje, ilmainen teoriakurssi, tutkimustietoa Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa sekä tietoa harjoitusohjelmassa käytettävistä neurofysiologisista menetelmistä. 

Contact form            Yhteystietolomake

You can contact tour team with this form.

 

Saat yhteyden Sensomoottori-tiimiin tällä lomakkeella.

 

 

Your message has been sent Onnistui! Viestisi on lähtenyt

bottom of page