top of page
Esittelyvideo

Tiesitkö, että oppimisen tai keskittymisen vaikeudet voidaan usein hoitaa nykyaikaisella neurofysiologisella kuntoutuksella joka käsittää varhaiskehityksen puutteiden korjaamisen, tasapainoaistin, auditiivisen aistin, tuntoaistin, visuaalaisen aistin sekä hermointgraation kuntoutuksen. Nimesimme tämän laajan kuntoutuskokonaisuuden -80-luvulla sensomotoriseksi kuntoutukseksi?

 

Samoin kielenkehityksen, puheentuoton ja esim. änkyksen ongelmia voidaan hoitaa kohdentuvalla terapialla tutkimalla sen juurisyitä, mitkä voivat olla esim. kuulon, siäisten jännitteiden tai hermointegraation alueilla.
 
Monet aistiyliherkkyydet ovat vain seurauksia, joiden syihin vaikuttamalla näitäkin ongelmia voidaan hoitaa.
 
Myös esiintymisjännitystä voidaan kuntouttaa sekä lukunopeutta voidaan nopeuttaa tarkoituksenmukaisella  harjoittelulla.

 

Lisätieoja ja terapia-ajan varaukset:

Veli Laurinsalo, puh. 040 7011 52

sensomoottori@gmail.com

Toppilan etukansi.JPG

Oppimisvaikeudet ovat yleisen tehokkuusvaatimuksen kasvaessa yhä ajankohtaisempi ongelma. Haasteet oppimisessa ja keskittymisessä vaikuttavat suoraan sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin, opintojen edistymiseen sekä menestymiseen ja jaksamiseen työelämässä.

 

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun ammattilaiset raportoivat keskittymisen ongelman yleistymisestä ja yhä useampi lapsi ei selvästikään ole kehityksellisesti valmis aloittaessaan ensimmäistä kouluvuottaan.  Haasteet kielenkehityksessä, oppimisessa ja keskittymisessä rajoittavat sitten koulutuslinjojen valinnanmahdollisuuksia, ennustavat heikompaa koulutustasoa ja alhaisempaa tulotasoa aikuistuessa, mitä yksikään vanhempi ei toivo lapselleen.

 

Myös moni psyykkinen ongelma saattaa kehittyä, pahentua tai jopa puhjeta näiden kehityksellisten ongelmien vuoksi.

Jos lapsella on puheongelmia tai motoristakömpelyyttä, voi se jo pelkästään olla kaveripiiristä syrjäyttävä syy, mikä voi olla yksi psyykkisten ongelmian kasvualusta. Eli kyse ei ole mistään vähäpätöisestä asiasta!

 

Olemme keskittyneet kielenkehityksen, motoristen haasteiden, oppimis- ja keskittymisvaikeuksien hoitamiseen. Käytämme kuntoutuksessa tehokkaimpia neurofysiologisia menetelmiä, jotka ovat sekä näyttöön perustuvia että tutkimuksin todennettuja.

 

Seuraavassa on listattu muutamia tyypillisiä ongelmista kertovia tunnusmerkkejä, joiden taustalla on usein ns. kehityksellisiä ongelmia, eli hermoston ja aistien heikkoa aktivointia tai hermointegraation ongelmia joita voidaan hoitaa terapialla/harjoittelulla lapsilla, nuorilla sekä myös aikuisilla:

 • väsyy muita nopeammin jopa pelkästään kuunnellessaan

 • haasteita muistamisessa

 • ollut lapsena kielen kehityksen vaikeuksia (myöhäinen puheenkehitys, artikulaatio-ongelmia, vähäinen tai puuttuva puhe, änkytystä …) tai lukivaikeus, hidas lukija, ei muista lukemaansa

 • vähäinen tai rajoittunut kielen käyttö kommunikoidessa

 • vaikea keskittyä oleelliseen, aloittaa uusia tehtäviä vaikka useita muita tehtäviä on vielä kesken

 • ei saa aikaan prosesseja/tehtäviä haluamallani tavalla tai intensiteetillä

 • uudet asiat, uudet ihmiskohtaamiset, muutostilanteet arjessa, päiväkodissa, koulussa tai töissä                           stressaavat poikkeuksellisen paljon

 • esiintymisen jännitystä, välttelee esiintymisiä kovan jännityksen vuoksi

 • poikkeava tai hyvin puristava kynäote, huono käsiala

 • vaikea istua pitempään paikallaan, valuu helposti ns. makaavaan istuma-asentoon tai jännittää suuret lihakseni istuessaan (kädet puuskassa, jalkojen lihakset jännitteiset), istuu usein jalkojensa päällä tai ns. lootus-asennossa. Lukee mieluummin makuuasennossa kuin istuma-asennossa.

 • heikko ryhti, etukumara kirjoitusasento

 • heikko ääreisverenkierto (yleensä kylmät kädet ja jalat)

 

  Seuraavat sairaudet ovat usein liitännäisoireina

 • migreeni

 • fibromyalgia (aikuisikäisillä, naisilla yleisempää)

 

Aistiherkkyyksien taustalla havitaan mm. ylikorostunut vaaran-

hakuprosessi tai kuulonerotelun ongelma, joka korostaa hälyäänten

kuulemista ja hankaloittaa samassa ympäristössä mm. puheen

ymmärtämistä.

Kehitimme koulujen ja päiväkotien ympäristöön 2000-luvulla Sensomoottori ryhmäharjoitus metodin joka

 on käytössä useassa suomalaisessa päiväkodissa ja koulussa.

 

Katso mitä opettajat sanovat Sensomoottori-harjoittelusta.

        Klikkaa PDF-kuvaketta  ja tutustu tutkimukseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja maksuttomasta puhelinpalvelustamme puh.040 7011524

Tervetuloa Sensomoottori-maailmaan

Kun muut puhuvat ongelmista

me kuntoutamme ne

bottom of page