Uusi Sensomoottori - koulutuskonsepti opettajille ja avustajille on julkaistu

 

Suomessa on kehitetty uusi ratkaisumalli oppimisen ongelman kokonaisvaltaiseen ja tehokkaaseen hoitamisen

Uusi Sensomoottori - koulutuskonsepti on suunniteltu sellaiseksi, että järkevällä panostuksella saadaan maksimihyöty.

 

Voimme tarjota nyt täydellisen  ammatillisen koulutuksen , joka koostuu useasta toisiaan täydentävästä elementistä:

 • Opettajien Sensomoottorikoulutus (Peruskurssi) joka koostuu verkkokoulutuksesta ja käytännönharjoittelusta. Kurssin laaja hyödyntäminen auttaa merkittävästi ratkaisemaan yhä lisääntyvää oppimisen ja keskittymisen ongelma-aluetta.

 • Testit- kurssipäivä (Jatkokurssi 1), lähikoulutus (virus-epidemian ajan tauolla)

 • Tuki- sekä opetusmateriaalit

 

Sensomoottori on ollut käytössä jo pitkään ja siitä ollut erittäin hyviä kokemuksia:

 

Lasten oppimis- ja keskittymiskyky sekä sosiaalinen vuorovaikutuskyky paranee mistä seuraa, että yhä useampi lapsi pystyy etenemään opinpolulla normaalikaavan mukaisesti. On selvää, että tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti asiaa katsottuna erittäin hyvä asia.

 

Ongelma on ollut vain, että vain hyvin rajoitettu määrä opettajia on mahdollista kouluttaa perinteisellä lähikoulutustavalla.

 

Uusi Sensomoottori - verkkokurssi/lähikoulutus ratkaisee tätä ongelmaa.

Verkkokurssi ratkaisee monia perinteisen kouluttautumisen ongelmia, kuten sijaisten hankkiminen ja kustannuskysymyskin on tärkeä.

Nyt voidaan todella käydä  kouluongelmien kimppuun, kuten esimerkiksi:

 • koulupudokkaiden määrää voidaan vähentää

 • aikaisemmin haasteellinen integraatio/ inkluusio — toiminta tulee kokemuksen mukaan helpommaksi

 • yhä useammalla lapsella on vaikeuksia selvitä vaativammasta luetun ja kirjoittamisen tehtävistä, johon Sensomoottori - harjoittelu tuo konkreettista parannusta

 • koulujen ”laatueroja” voidaan tasoittaa

 • toisen asteen koulutuksesta häviää nuoria, mihin jopa OECD on kiinnittänyt Suomi-raportissaan huomiota, ja oppimisvaikeudet on yksi suurimpia syitä toisen asteen koulutuksesta jättäytymisessä

 • syrjäytymisen kustannukset ovat valtavat (n.1,4 miljardia / v. , THL). Sensomoottori harjoittelun laaja käyttöönotto voi pienentää tätä kustannusta.

 • kokemuksen mukaan vähentää erityisopetuksen tarvetta

 • helpottaa opettajan työtä ja näin voi vähentää opettajien ”burn out” poissaoloja ja ammatinvaihtohalukkuutta

 

Sensomoottori verkkokurssi

Sensomoottori verkkokurssi on monipuolinen oppimistuote sisältäen perinteistä kirjallista materiaalia, luentomateriaalin videojaksoin höystettynä,  kehitystä edistävän harjoittelun videomateriaalit sekä lähikoulutusjakson.

 

Kehitystä edistävä harjoittelu sisältää 5 erillistä kurssimoduulia, missä käydään läpi mm. seuraavat teemat:

           1. Tasapainoaisti ja varhaiskehityksen kaavan       

                varmistaminen I

           2. Varhaisen kehityksen varmistaminen II ja hahmottaminen

           3. Aistien aktivointi ja aisti-integroinnin tehostaminen

           4. Keskittymiskyvyn parantaminen, koordinaatioharjoitukset

           5. Viisaan ajattelun kurssi ja bonuksena vielä Nopean lukemisen

               kurssi

 

Verkkokurssiin kuuluu myös kirjallista tukimateriaalia.

 

Verkkokurssin avulla koko työyhteisö voidaan kouluttaa toteuttamaan kehittävää Sensomoottori-harjoittelua ja uusi aika koittaa Pisa-tuloksissakin. Odottakaapas vaan!

 

Sensomoottorista hyötyvät kaikki

 

 • levottomuutta vähentävä ja oppimiskykyä lisäävä vaikutus oppilaille=> oppimistavoitteet saavutetaan helpommin

 • vanhemmat ovat kouluun ja päiväkotitoimintaan tyytyväisempiä

 • luo uuden pysyvän toiminnan kulttuurin koululle

 • vuorovaikutuksen ongelmia vähentävä vaikutus, mikä mahdollistaa esim. koulukiusaamisen vähentymisen

 • opettajien työssä jaksaminen paranee ja opettajien burnout tapauksen vähenevät

Ongelman hoitamisella on laajempiakin yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia

 • opettajien sairaslomien määrä saattaa vähentyä, joka laskee kunnan sairasvakuutusmaksuja

 • pitkällä aikavälillä  merkittävä taloudellinen vaikutus, koska syrjäytymisen riski monilla laskee

 • on moraalisesti oikein sekä lapsia että opettajia kohtaan

 • Koulu toteuttaa parhaalla tavalla olemassaolonsa oikeutta - opettaa

Nyt loppuu ongelmista puhuminen - Nyt alkaa tekeminen!

Ehdotus kuntatason päättäjille:

 

Hankkikaa nyt laaja koulutuslisenssi Sensomoottori - ohjelmaan kaikille kunnan opettajille.

Sopimus sisältää esim.

 • opettajille ja avustajille vapaa käyttöoikeus verkkokoulutusmateriaaleihin

 • opettajien ja avustajien käyttöön oikeus kaikkiin käsikirjoihin, tukimateriaaleihin ja video-opetusmateriaaleihin

 • Sovittu määrä avainhenkilöiden henkilökohtaista koulutusta

 

Samalla voidaan sopia myös kunnan toiminta- ja fysioterapeuttien jatkokoulutuksesta toteuttamaan nykyaikaista neurofysiologista kuntoutusta.

 

Näin järkevä toimintamalli saadaan  jokaiseen päiväkotiin ja kouluun.

 

Lisäkoulutuksella terveydenhuollon ammattilaiset oppivat toteuttamaan nykyaikaista neurofysiologista kuntoutusta siirtyen näin hyvälle Eurooppalaiselle osaamisen tasolle. Näin on jo toimittu muutamassa kunnassa. Ota asia esille omassa kunnassasi.

Ota yhteyttä ja pohditaan miten teidän kunnassa  tai koulussa alkaisi uusi aikakausi oppimisessa

Sensomoottori-team

Veli Laurinsalo

puh. 040 7011 524

sensomoottori@gmail.com

 

 

Opettajakurssit 2020-2021

Toteutamme 2021 vain verkkokursseja.

Tiedustelut: Veli Laurinsalo

040 7011524

veli.laurinsalo@gmail.com

LIsätietoa tästä

Tutkimus Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa 2008, Turun Yo

klikkaa PDF-kuvaketta avataksesi

raportin =>

Sensomoottori oppilaiden oppimis- ja keskittymiskykyyn vaikuttajana, 2017, Oulun Yo

 

Kokemuksia sensomoottorista =>