Uusi Sensomoottori - koulutuskonsepti opettajille ja avustajille on julkaistu

 

Suomessa on kehitetty uusi ratkaisumalli oppimisen ongelman kokonaisvaltaiseen ja tehokkaaseen hoitamisen

Uusi Sensomoottori - koulutuskonsepti on suunniteltu sellaiseksi, että järkevällä panostuksella saadaan maksimihyöty.

 

Voimme tarjota nyt perinteisen kurssin lisäksi täydellisen  ammatillisen koulutuksen, joka koostuu useasta toisiaan täydentävästä elementistä:

 • opettajien päivän kestävä intensiivikoulutus

 • toiminta- sekä opetusmateriaalit

 • uusi Sensomoottori verkkokoulutus, jonka laaja hyödyntäminen auttaa merkittävästi ratkaisemaan suurta ja ajankohtaista oppimisvaikeuksien ongelma-aluetta.

 

Sensomoottori on ollut käytössä jo pitkään ja siitä ollut erittäin hyviä kokemuksia:

 

Lasten oppimis- ja keskittymiskyky sekä sosiaalinen vuorovaikutuskyky paranee mistä seuraa, että yhä useampi lapsi pystyy etenemään opinpolulla normaalikaavan mukaisesti. On selvää, että tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti asiaa katsottuna erittäin hyvä asia.

 

Ongelma on ollut vain, että vain hyvin rajoitettu määrä opettajia on mahdollista kouluttaa perinteisellä lähikoulutustavalla.

 

Uusi Sensomoottori - verkkokurssi ratkaisee tämän ongelman.

 

Kun muutama opettaja työyhteisössä osallistuu intensiiviseen Sensomoottori lähikoulutukseen, niin toimintayksikön muut opettajat ja avustajat voivat käydä Sensomoottorin verkkokoulutuksena. Lähikoulutettu on sitten ”Osaaja” ja hän voi toimia lähitukihenkilönä muille. Osaajille järjestetään lisäksi vuosittain lisäkoulutusta missä osaamista vielä syvennetään. Tällä metodiikalla tästä toimintamallista tulee pysyvä osa koulun ja/tai päiväkodin toimintakulttuuria ja siitä saadaan maksimihyöty.

 

Verkkokurssi ratkaisee monia perinteisen kouluttautumisen ongelmia, kuten sijaisten hankkiminen ja kustannuskysymyskin on tärkeä.

Nyt ensimmäisistä kertaa voidaan käydä toden teolla  koulutusongelmien kimppuun, kuten esimerkiksi:

 • koulupudokkaiden määrää voidaan vähentää

 • aikaisemmin haasteellinen integraatio/ inkluusio — toiminta tulee selvästi helpommaksi

 • yhä useammalla lapsella on vaikeuksia selvitä vaativammasta luetun ja kirjoittamisen tehtävistä, johon Sensomoottori - harjoittelu tuo konkreettista parannusta

 • koulujen ”laatueroja” voidaan tasoittaa

 • toisen asteen koulutuksesta häviää nuoria, mihin jopa OECD on kiinnittänyt Suomi-raportissaan huomiota, ja oppimisvaikeudet on yksi suurimpia syitä toisen asteen koulutuksesta jättäytymisessä

 • syrjäytymisen kustannukset ovat valtavat (1,4 miljardia / v. minimilaskentakaavan mukaan, THL), mitkä rahavirrat tällä lähestymistavalla voidaan kääntää muuhun tarpeelliseen

 • kokemuksen mukaan vähentää erityisopetuksen tarvetta

 • vähentää opettajien ”burn out” poissaoloja ja ammatinvaihtohalukkuutta

 

Nyt kunnassanne tähän ajankohtaiseen ongelmaan voidaan ensimmäistä kertaa historiassa tarttua todella tehokkaalla tavalla, ja koulu ja päiväkoti voi toteuttaa alkuperäistä tarkoitustaan: saada kaikki lapset oppimaan ja varmistaa mahdollisimman monelle lapselle normaali kehittyminen.

Sensomoottori verkkokurssi

Kun koulussa/PK:ssa on lähikoulutettu Sensomoottori-osaaja, muut opettajat voivat käydä koko koulutuksen verkkokurssina. Osaaja-henkilö pystyy toimimaan lähitukena ja tarvittaessa hän voi kysyä ohjeita myös kouluttajilta.

 

Verkkokoulutus sisältää 5 erillistä kurssimoduulia, missä käydään läpi mm. seuraavat teemat:

           1. Taustateoriat, tasapainoaisti ja varhaiskehityksen kaavan       

                varmistaminen I

           2. Varhaisen kehityksen varmistaminen II ja hahmottaminen

           3. Aistien aktivointi ja aisti-integroinnin tehostaminen,

               hahmottaminen jatkuu

           4. Keskittymiskyvyn parantaminen, koordinaatioharjoitukset

           5. Viisaan ajattelun kurssi ja bonuksena vielä Nopean lukemisen

               kurssi

 

Verkkokurssiin kuuluu myös kirjallista tukimateriaalia.

 

Näin koko työyhteisö pystyy toteuttamaan kehittävää Sensomoottori-harjoittelua ja uusi aika koittaa Pisa-tuloksissakin. Odottakaapas vaan!

 

Sensomoottorista hyötyvät kaikki

 

 • levottomuutta vähentävä ja oppimiskykyä lisäävä vaikutus oppilaille=> oppimistavoitteet saavutetaan helpommin

 • vanhemmat ovat kouluun ja päiväkotitoimintaan tyytyväisempiä

 • luo uuden pysyvän toiminnan kulttuurin koululle

 • vuorovaikutuksen ongelmia vähentävä vaikutus, mikä mahdollistaa esim. koulukiusaamisen vähentymisen

 • opettajien työssä jaksaminen paranee ja opettajien burnout tapauksen vähenevät

 • opettajien sairaslomien määrä saattaa vähentyä, joka laskee kunnan sairasvakuutusmaksuja

 • pitkällä aikavälillä  merkittävä taloudellinen vaikutus, koska syrjäytymisen riski monilla laskee

 • on moraalisesti oikein sekä lapsia että opettajia kohtaan

Nyt loppuu ongelmista puhuminen - Nyt alkaa tekeminen!

Ehdotus:

 

Hankkikaa nyt koulutuslisenssi Sensomoottori - ohjelman laajaa käyttöönottoa varten

Sopimus sisältää esim.

 • opettajille ja avustajille vapaa käyttöoikeus verkkokoulutusmateriaaleihin

 • opettajien ja avustajien käyttöön oikeus kaikkiin käsikirjoihin, tukimateriaaleihin ja video-opetusmateriaaleihin

 • Sovittu määrä avainhenkilöiden henkilökohtaista opetusta aiheeseen

 

Samalla voidaan sopia myös kunnan toiminta- ja fysioterapeuttien jatkokoulutuksesta toteuttamaan nykyaikaista neurofysiologista kuntoutusta.

 

Näin järkevä toimintamalli saadaan levitettyä jokaiseen lapsiryhmään.

 

Lisäkoulutuksella terveydenhuollon ammattilaiset oppivat toteuttamaan nykyaikaista neurofysiologista kuntoutusta siirtyen näin hyvälle Eurooppalaiselle osaamisen tasolle. Näin on jo toimittu muutamassa kunnassa, ota asia esille omassa kunnassasi.

Nyt asian hoitaminen on kiinni tahdosta, ei rahasta.

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten aloittaisimme teillä

Sensomoottori-team

Veli Laurinsalo

puh. 040 7011 524

veli.laurinsalo@gmail.com

 

 

Opettaja- ja terapeuttikurssit

Raahe         17-18.2.2020

Uurainen (Jyväskylästä n. 40km pohj.)

                     20-21.4.2020

Toteutamme myös tilauskursseja, ota yhteyttä!

Tiedustelut: Veli Laurinsalo 040 7011524

veli.laurinsalo@gmail.com

Tutkimus Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa 2008, Turun Yo

klikkaa PDF-kuvaketta avataksesi

raportin =>

Sensomoottori oppilaiden oppimis- ja keskittymiskykyyn vaikuttajana, 2017, Oulun Yo

 

Kokemuksia sensomoottorista =>