top of page

Tuotekuvaus: Sensomotorinen Peruskoulutus

Tavoite:

 • Opettaa terapeutit toteuttamaan sensomotorista kuntoutusta

 • Opettaa opettajan käytännönläheisesti ohjaamaan lapsiryhmää toteuttamaan Sensomoottori ryhmäharjoitusmetodiikka.

Koulutus sisältää:

 • Ennakkokurssi, luento: Taustateoria

 • Kurssikirja: "Miksi en opi?"

 • Mahdollisuus hankkia Sensomoottori, Sensomotorisen harjoittelun käsikirja ja toimintakortit

 • Pääsy kurssin jälkeen harjoitusten videokoulutusmateri-aaleihin, lomake- ja tietopankkiin

 

Kenelle  tarkoitettu:

 • Lasten ja aikuisten kuntoutuksessa toimivat

 • LTO, alakoulun opettajat, erityisopettajat, avustajat

 • koulutuksen sisältö ja laajuus suunnitellaan yksilölliseksi

 • pyrimme edulliseen pienryhmämuotoon koulutuksissa

Tavoitteet: 

 

Saada terapeutille ja opettajalle sekä teoreettinen tietopohja että varmuus harjoittelun oikeasta toteutuksesta => johtaa uuden harjoittelukulttuurin syntymiseen   => vaikuttava harjoittelu tuo tulosta                                  

                                                                                              

Koulutus ja Sensomoottori käsikirja käsittelee mm. seuraavia aiheita:

 • Tasapainoaistin toiminnan tehostaminen

 • Varhaiskehityksen kaavan varmistaminen, primitiiviheijasteiden vaimentaminen

 • Hermointegraation tehostaminen

 • Silmien hallinnan parantaminen

 • Vasen - Oikea hahmottamisen parantaminen

 • Ajan käsitteen parantaminen

 • Visualisointi, 3-D hahmottaminen

 • Mielikuvaharjoitukset

 • Auditiivinen hahmottaminen

 • Etäisyydet, mitat ja suureet

 • Oman kehon hahmottaminen

 • Koordinaatioharjoitukset

 • Käsi-silmä harjoitukset

 • Sormet , jalat - harjoitukset

 • Loogiset harjoitukset

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä alla olevasta linkistä.

     Ota yhteyttä           sensomoottori@gmail.com

bottom of page