Tuotekuvaus: Sensomoottori Peruskurssi

Tavoite: Opettaa opettajan käytännönläheisesti ohjaamaan lapsiryhmää toteuttamaan Sensomoottori ryhmäharjoitusmetodiikka.

Koulutus sisältää:

 • Verkkokurssin, Teoria

 • Verkkokurssin, Käytännön harjoitukset

 • Kurssikirja: "Miksi en opi?"

 • Sensomoottori, Sensomotorisen harjoittelun käsikirja ja toimintakortit, mappina (sis. koulun tilaukseen tilauksen laajuudesta riippuen, mapin ja kortit voi myös tilata erikseen)

 • Pääsy kurssin jälkeen harjoitusten videokoulutusmateri-aaleihin, mistä harjoitukset voi kerrata

 

Kenelle  tarkoitettu:

LTO, alakoulun opettajat, erityisopettajat, avustajat

Tavoitteet: 

 

Saada opettajalle sekä teoreettinen tietopohja että varmuus harjoittelun oikeasta toteutuksesta => johtaa uuden harjoittelukulttuurin syntymiseen   => vaikuttava harjoittelu tuo tulosta                                  

                                                                                               Verkkokurssilla sekä käytännönharjoittelussa harjoitellaan mm. seuraavia osa-alueita:

 • Tasapainoaistin toiminnan tehostaminen

 • Varhaiskehityksen kaavan varmistaminen, primitiiviheijasteiden vaimentaminen

 • Hermointegraation tehostaminen

 • Silmien hallinnan parantaminen

 • Vasen - Oikea hahmottamisen parantaminen

 • Ajan käsitteen parantaminen

 • Visualisointi, 3-D hahmottaminen

 • Mielikuvaharjoitukset

 • Auditiivinen hahmottaminen

 • Etäisyydet, mitat ja suureet

 • Oman kehon hahmottaminen

 • Koordinaatioharjoitukset

 • Käsi-silmä harjoitukset

 • Sormet , jalat - harjoitukset

 • Loogiset harjoitukset

Huom!

Verkkokurssissa on kaksi kurssisisältöä tarjolla:

1.  Sensomoottori verkkokurssi, hinta 149,00€

2.  Sensomoottori verkkokurssi + täydellinen materiaalipaketti, joka sisältää Sensomoottori käsikirjan, Toimintakortit, kirjeet kotiin, seurantalomakkeet, kehityksen analysointilomakkeet jne.  hinta 295,00€

    

Nyt on aika vahvistaa opettajien ammatillista osaamista.

 

Lukuvuoden 2022  talven ja kevään kurssit järjestetään verkkokursseina mutta virustilanteen helpottuessa ryhmäkoulutukset ovat myös mahdollisia.  

 

Ota yhteyttä           sensomoottori@gmail.com