Tuotekuvaus: Sensomoottori Peruskurssi

Tavoite: Opettaa opettajan käytännönläheisesti ohjaamaan lapsiryhmää toteuttamaan Sensomoottori ryhmäharjoitusmetodiikka.

Koulutus sisältää:

 • Verkkokurssin, teoria ja harjoitukset

 • Kurssikirja "Miksi en opi?"

 • Lähikoulutusjakson, missä kerrataan keskeisimmät teoriaosuudet, mahdollisuus kysymyksiin ja tehdään "itse tekemällä" harjoituksia.

 • Pääsy kurssin jälkeen harjoitusten videokoulutusmateriaaleihin, mistä harjoitukset voi kerrata

 

Kenelle  tarkoitettu:

LTO, avustajat, alakoulun opettajat, erityisopettajat

Tavoitteet: 

 

Saada opettajalle sekä teoreettinen tietopohja että varmuus harjoittelun oikeasta toteutuksesta => johtaa uuden harjoittelukulttuurin syntymiseen   => vaikuttava harjoittelu                                   

                                                                                               Verkkokurssilla sekä käytännönharjoittelussa harjoitellaan mm. seuraavia osa-alueita:

 • Tasapainoaistin toiminnan tehostaminen

 • Varhaiskehityksen kaavan varmistaminen, primitiiviheijasteiden vaimentaminen

 • Hermointegraation tehostaminen

 • Silmien hallinnan parantaminen

 • Vasen - Oikea hahmottamisen parantaminen

 • Ajan käsitteen parantaminen

 • Visualisointi, 3-D hahmottaminen

 • Mielikuvaharjoitukset

 • Auditiivinen hahmottaminen

 • Etäisyydet, mitat ja suureet

 • Oman kehon hahmottaminen

 • Koordinaatioharjoitukset

 • Käsi-silmä harjoitukset

 • Sormet , jalat - harjoitukset

 • Loogiset harjoitukset

Huom!

 

Keväällä 2020 järjestetään vain verkkokursseja ja lähikoulutusosuus järjestetään syyslukukauden 2020 alussa.