Kielellinen erityisvaikeus lapsilla ja nuorilla (dysfasia)

 

Kun lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti ja puheilmaisu tai kuullun ymmärtäminen on vaikeaa, on kyseessä usein kielellinen erityisvaikeus (specific language impairment, SLI). Kielellinen erityisvaikeus on luotettavimmin tunnistettavissa vasta noin neljän vuoden iästä lähtien. Tukitoimenpiteet on aloitettava heti epäilyn herätessä. Lähde: Käypähoito, Duodesim.

Käytännön terapiatyössä olemme huomanneet, että useilla dyfasia-asiakkailla on kuulonerottelun ongelma. Lisäksi usein havaitaan myös suun ja puhemotoriikan tahdosta riippumaton jännittämisen ongelmaa joka voi aiheuttaa varsinkin jännitteisessä tilanteessa vaikeitakin puhemotoriikan/puheentuoton ongelmia.

Perinteisen puheterapian lisäksi olemme auttaneet useita perheitä hoitamalla näitä ongelmia jännitteitä purkavalla neurofysiologisella harjoittelulla, mikä vaimentaa tahdosta riippumattomia suun ja puhemotoriikan alueen refleksejä/heijasteita. Toinen lähestymistapa on kuuloa aktivoiva harjoittelu, mikä tapahtuu kuulokynnystutkimuksesta saatavan tiedon avulla siten, että aktivoidaan kuuloaivokuoren synapsisia yhteyksiä tarkasti kohdistavalla pitkäaikaisella (9-12 kk) harjoittelulla.

Kokemuksen mukaan tämä lähestymistapa auttaa kun:

- lapsella on sisäisiä jännitteitä, mikä näkyy esim.

                             - lapsi on jännitteinen, varsinkin uusissa tilanteissa

                             - puhemotoriikan jännitteet aiheuttavat puheentuoton ongelmia

                             - kehon jännitteet näkyvät usein myös motorisena epävarmuutena,                

                               levottomana istumisena, puristavana tai poikkeavana kynäotteena jne.

- lapsen kuulonerottelussa on ongelmia, mikä saattaa aiheuttaa esim.

                             - epäselvää puhetta tai puheesta ei saa selvää, ns. "oma kieli"

                             - puheesta puutuu äänteitä tai lapsi sanoo sanat väärin

                             - heikko muisti, ei muista esim. useita peräkkäisiä ohjeita

 

Miten edetä?

Puheterapiaa voi joskus auttaa merkittävästikin puutumalla näihin puheen tuottoa haittaaviin fysiologisiin haittoihin.

Soittamalla info-numeroomme 040 7011 524 kerromme lähimmän terapeutin.

Toinen vaihtoehto on

                             1. toteuttaa verkon kautta ladattava ja video-opetusjaksoilla opittava

                             harjoitusohjelma, millä  sisäiset jännitteet voidaan vaimentaa.

                             2. teetä kuulontutkijalla kuulokynnystutkimus jonka avulla teemme lapsellesi                               kuuloa aktivoivan äänitteen.

                             Soittamalla info-numeroomme p. 040 7011 524 saat lisätietoja