top of page

Kielellinen erityisvaikeus lapsilla ja nuorilla (dysfasia)

 

Kun lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti ja puheilmaisu tai kuullun ymmärtäminen on vaikeaa, on kyseessä usein kielellinen erityisvaikeus (specific language impairment, SLI). Kielellinen erityisvaikeus on luotettavimmin tunnistettavissa vasta noin neljän vuoden iästä lähtien. Tukitoimenpiteet on aloitettava heti epäilyn herätessä. Lähde: Käypähoito, Duodesim.

Käytännön terapiatyössä olemme huomanneet, että useilla dyfasia-asiakkailla on kuulonerottelun ongelma mihin perinteinen puheterapia ei auta lainkaan. . Lisäksi usein havaitaan myös suun ja puhemotoriikan tahdosta riippumaton jännittämisen ongelmaa, joka voi aiheuttaa vaikeitakin puhemotoriikan/puheentuoton ongelmia.

Olemme auttaneet useita perheitä hoitamalla näitä ongelmia kuulonerotteua parantamalla ja  jännitteitä purkavalla neurofysiologisella harjoittelulla, mikä vaimentaa tahdosta riippumattomia suun ja puhemotoriikan alueen refleksejä/heijasteita.

Kokemuksen mukaan tämä lähestymistapa auttaa kun:

- lapsella on sisäisiä jännitteitä, mikä näkyy esim.

                             - lapsi on jännitteinen, varsinkin uusissa tilanteissa

                             - puhemotoriikan jännitteet aiheuttavat puheentuoton ongelmia

                             - kehon jännitteet näkyvät usein myös motorisena epävarmuutena,                

                               levottomana istumisena, puristavana tai poikkeavana kynäotteena jne.

- lapsen kuulonerottelussa on ongelmia, mikä saattaa aiheuttaa esim.

                             - epäselvää puhetta tai puheesta ei saa selvää, ns. "oma kieli"

                             - puheesta puutuu äänteitä tai lapsi sanoo sanat väärin

                             - heikko muisti, ei muista esim. useita peräkkäisiä ohjeita

 

Miten edetä?

Soittamalla info-numeroomme 040 7011 524 ja tilaa terapeutinkotikäynti.

Toinen vaihtoehto on

                             1. toteuttaa verkon kautta ladattava ja video-opetusjaksoilla opittava

                             harjoitusohjelma, millä  sisäiset jännitteet voidaan vaimentaa.

                             2. teetä kuulontutkijalla kuulokynnystutkimus jonka avulla teemme lapsellesi                               kuuloa aktivoivan äänitteen.

                             Soittamalla info-numeroomme p. 040 7011 524 saat lisätietoja

Puheentuoton ongelmat, dysfasia, puhe- ja äänihäiriöt

 

Puheentuoton ongelmat ovat yhä yleisempiä ja samalla tehokasta kuntoutusta on yhä vaikeampi saada. Lisäksi perinteinen kuntoutus, puheterapia, osoittautuu varsin usein hyvin hitaasti vaikuttavaksi. Seuraavassa kerron syyn siihen.

 

Puheentuotto tarvitsee useiden aistikanavien ja hermojärjestelmien saumatonta yhteistyötä. Kuulo antaa kuulijalle oikeita sanahahmoja, suun ja hengityksen lihaksisto auttaa äänenmuodostuksessa. Aivojen muistialueet tallentavat kielellisen sisällön ja nopeat hermoyhteydet aivoissa mahdollistavat tehokkaan ajatusprosessoinnin.

 

Perinteinen puheterapia vaikuttaa tuossa prosessissa ainoastaan tahdonalaiseen suun alueen puheen tuottamiseen, vaikka ongelman ydin hyvin usein onkin esimerkiksi:

 

  • kuulonerottelun haasteet, lapsi kuulee sanahahmot väärin, ja toistaa ne siksi myös väärin

  • suun lihaksistoon voi vaikutta tahdosta riippumattomia lihasjännitteitä mikä vaikeuttavat suun lihaksien tahdonalaista käyttöä, seurauksena esim. epäselvä puhe

  • lapsi voi olla hyvin jännittynyt uusissa tilanteissa ja ei halua puhua vieraille, diagnooisina voi olla esim. mutismi tai selektiivinen mutismi

  • lapsi voi olla hyvin stressaantunut esim. uusissa tilanteissa, jolloin nämä em. jännitteet vain pahenevat ja puheentuotto vaikeutuu entisestään.

  • hermointegraation ongelmat, missä vasen ja oikea aivopuolisko eivät ole hermottuneet riittävän hyvin, mikä aiheuttaa esim.  hidasta ajatusprosessointia, lukivaikeutta, heikkoa muistia

 

Jos puheterapia pitkittyy jopa vuosien pituiseksi ja hitaasti vaikuttavaksi, syy on se, että nämä sisäiset jännitteet ja kuulonerottelun ongelmat eivät korjaannu pelkästään puheterapian puheenharjoittelulla, vaan tarvitsevat oman kuntoutusprosessinsa, neurofysiologisen kuntoutuksen.

 

Uusi lähestymistapa vaikuttaa hermostollisella tasolla

 

Uusi tehokas hoito puheentuoton ongelmiin kohdistuu juurisyihin, kuulonerottelun ongelmiin, hermointegraation haasteisiin, suun ja hengityksen jännitteitä aiheuttaviin ns. refleksipohjaisiin seikkoihin sekä kohonnutta jännitystilaa aiheuttaviin seikkoihin.

 

Kutsumme terapiaa neurofysiologiseksi kuntoutukseksi, koska siinä vaikutetaan suoraan aivojen prosesseihin tehostamalla hermoyhteyksien välistä viestintää, parantamalla kuulonerottelua ja vaimentamalla aivojen sisäisiä jännitteitä jotka johtuvat esim. epätarkoituksenmukaisesta refleksitoiminnasta.  Samalla usein motoriikka ja keskittymiskyky ja oppimiskyky paranevat, mitkä ovat luonnollisesti erittäin tervetullut lisähyöty kuntoutuksessa. Samalla sosiaalinen vuorovaikutuskykykin paranee.

 

Vaikutus näkyy nopeasti

 

Jos asiakkaalla on em. haasteita ja jos tutkimuksessa löytyy kuulonerottelun sekä kehityksellisen refleksijärjestelmän haasteita, kuntoutus ohjeiden mukaan toteutettuna vaikuttaa nopeasti. Kokemuksemme mukaan vuosikausia puheterapiassa käyneet saavat tällä uudella kuntoutusmuodolla jo muutamassa kuukaudessa selkeää tulosta, ja kokonaiskuntoutusaika on n. 9-12 kuukautta. Ja kuten sanoin, vaikutus näkyy monella muullakin alueella kuin vain puheenkehityksessä positiivisena.

 

Tilaa terapeutin kotikäynti puh.040 7011 524

Terapeutti tekee kaikki tutkimukset samalla kertaa, myös kuulokynnysmittauksen audiometrillä ja terapeutti antaa heti terapiaohjeet, jolloin kuntoutus saadaan heti alkuun. Kontrollikäynti n. 3 kk:n välein, missä tehdään uusi tutkimussarja ja terapiaa uudistetaan aina kehityksen mukaisesti. 

 

Ota yhteyttä terapeuttiin p. 040 7011 524/Veli Laurinsalo, ja käydään läpi, soveltuisiko tämä kuntoutus teille.

Dysfasia
Dysfasia
Dysfasia
Dysfasia
bottom of page