top of page

Neuraali Stressi, mitä se on?

 

Ihmisellä on jokaisella yksilöllinen perus-valppaustila, voimme nimetä sitä vaikka lepostressiksi tai taustastressiksi. Se on se aistien valppaustila, milloin stressitaso on alhaisimmillaan, eli taustastressi on alhainen. Kullakin yksilöllä se on omanlaisensa, mihin vaikuttaa hänen aistien toiminnallinen tarkkuus, hermoston yhteistyötila, eli hermointegraation tila ja luonnollisesti myös terveystila.

 

Mitä enemmän jossakin tai useammassa aistissa on toiminnallista häiriötä, ongelmaa tai puutetta, sitä enemmän aivot joutuvat aktivoitumaan ja kompensoimaan selvitäkseen arjesta ja työstä => Kohonnut taustastressi, ja tätä kohonnutta stressimäärää kutsumme nimellä Neuraali Stressi. Tämä kompensoiva, ylimääräinen aivojen tekemä työ on kuluttavaa ja heikentää työnlaatua.

 

 

Stressi parantaa lyhytaikaisesti jaksamista ja suoriutumista, mutta pitkäaikaisena se kuluttaa, uuvuttaa, aiheuttaa verenpaineen nousua ja terveydellisiä ongelmia, heikentää muistia, aiheuttaa keskittymisen ongelmia ja  aiheuttaa jopa hermostollista purkautumista, eli on hyvin haitallista.

Tutkimme huolella taustastressiä aiheuttavia seikkoja ja annamme kuntouttavan hoito-ohjelman millä Neuraalia Stressiä saadaan laskettua.

 

Tulos: Käytännössä usein muisti ja oppimiskyky paranee, monimutkaisten prosessien hahmottaminen, työkyky ja jaksaminen paranevat.

bottom of page