top of page
Taustakuva

Hyvältä muusikolta vaaditaan enemmän, kuin pelkkä musikaalisuus. Häneltä vaaditaan esim. tarkkaa kehon ja mielen hallintaa, hyvää muistia ja hyvää keskittymiskykyä.

Muusikkoa ja huippu-urheilijaa voidaan hyvin verrata keskenään. Kummallakin on samat fyysiset ja henkiset vaatimukset ja tavoitteena useimmiten olla paras.

Liian suuri esiintymisjännitys voi pilata muusikon uran totaalisesti. Olemme hoitaneet useita tapauksia onnistuneesti. Kyse ei ole pelkästään psykologisesta valmennuksesta vaan yleensä taustalla on fysiologisia, lapsuudesta asti jääneitä kehityksellisiä seikkoja, jotka voidaan usein hoitaa jälkikäteen pois.

 

Kumpaakin ryhmää, muusikoita ja urheilijoita haittaa, jos jokin kehon järjestelmistä, esimerkiksi jokin aisti, ääreishermoston havaintokyky, automaattiset reaktiot, kehon tarkka hallinta, keskittymiskyky, esiintymisjännityksen hallinta ja nopea ajatustoiminta ei toimi optimaalisesti. Muusikko voi aikansa peitellä ongelmaa, mutta muusikon työ käy tuolloin hyvin raskaaksi ja lopulta nämä ongelmat vääjäämättä haittaavat myös jaksamista ja menestymistä.

MUUSIKKO, TARVITSETKO APUA?

 

Jännityksen hallintaan, kehon hallintaan, nopeuteen, tarkkuuteen,

kestävyyteen, keskittymiskykyyn, oppimiseen,   temperamentin hallintaan?

NeuroFysCoaching NFC

Neurofysiologinen Muusikkojen Valmennus

voi auttaa

Taustakuva
Taustakuva
Taustakuva
Taustakuva

Muusikon Neurofysiologinen valmennus (NeuroFysCoaching for Musicians) tuo tähän ongelmaan uuden ratkaisun. Se perustuu vuosikymmeniä koeteltuihin neurofysiologisiin kuntoutusmenetelmiin, joita on käytetty menestyksellä edellä mainittujen suoriutumista haittaavien ongelmien hoitamiseen.

Kokemukset Suomessa

Olen hoitanut muusikkojen (ja urheilijoiden) ongelmia lähes kahden vuosikymmenen ajan. Kummallakin ammattiryhmällä (muusikot ja urheilijat) ongelmat ovat hyvin samanlaisia ja taustasyytkin niihin ovat usein samanlaisia.

Muusikkoja, joita olen hoitanut vuosikymmenen aikana, on ollut esim. sellistejä, pianisteja, laulajia, viulisteja, rumpaleita jne. Jokainen, jolta on löytynyt taustasyy ongelmaan ja joka on tehnyt harjoittelun huolellisesti, on saanut siihen myös avun.

Esiintymisjännitys on poistunut, sormien käyttöä haittaava jännitys on lauennut ja soittaminen on alkanut sujua paremmin, käsien yhteiskäyttö sekä tärkeä käsien toisistaan riippumaton käyttö on parantunut, sellistillä jousikäden jännityksen poistuminen on tuonut tarkemman jousenkäytön, sellistillä ja viulistilla vasemman käden jännitteiden poistuminen on auttanut juoksutusten paremmassa sujuvuudessa jne.

 

Rumpali kertoi soittotaitonsa parantuneen niin paljon, että vaihtoi saman tien orkesteria.

 

Laulajan laulutaito ja ääntäminen parani niin paljon, että hänen lauluopettajansa halusi tulla katsomaan, mitä ihmettä me oikein teemme laulajalle.

 

Sellonsoiton opettaja suositteli vastaanottoamme useille ns. ongelmallisille tapauksilleen, joiden ongelmat siinä sitten hoituivatkin.

 

Edellä kuvatut hoitotapaukset ja mainitut seikat ovat juuri niitä, jotka pahimmillaan jopa pilaavat muusikon uran. Siksi ei ole samantekevää, kuinka tehokkaasti näitä ongelmia hoidetaan.

Perinteisesti näitä ongelmia hoidetaan fysioterapialla, psykoterapialla ja jopa sydämen lyöntitiheyttä rajoittavilla lääkkeillä. Uusi neurofysiologinen muusikkovalmennus on täysin lääkkeistä vapaa menetelmä, ja se perustuu aivojen hermostollisten järjestelmien aktivoimiseen, organisoitumiseen ja tahdosta riippumattomien reaktioiden hallintaan. Tutkimukset ja terapeuttiset menetelmät ovat olleet käytössä vuosikymmenen ajan ja niistä löytyy dokumentoitua tutkimustietoa ja tieteellisiä julkaisuja.

Mistä muusikon NeuroFysCoaching (NFC) on peräisin?

Opiskelin 90-luvulla neurofysiologisen kuntoutuksen menetelmiä sekä Euroopassa että USA:ssa.

 

Työskentelin pääasiassa lasten, nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuskuntoutuksen parissa, mutta siinä ohessa hoidin myös urheilijoita ja muusikoita.

Tärkeitä opettajia aistien kuntoutuksessa ja kehon hallinnassa ovat olleet mm. Dr. Harry Wachs (the Vision & Conceptual Development Center, Washington DC), psykologi Peter Blythe (tahdosta riippumaton järjestelmä, INPP, UK), FiDr Kjeld Johanssen (auditiivinen järjestelmä), Håkan Carlsson, (monialainen kuntoutus, Ruotsi).

Nämä muodostavat yhdessä täydellisen aivojen ja aistien kuntouttavan kokonaisuuden, minkä on urheilijan ja muusikon NFC-menestyksen taustalla.

Tuomme nyt markkinoille uuden Sensomoottori tuotteen muusikoille ja urheilijoille, NeuroFysCoaching NFC.

1. Ammattilaisille suositellaan tehtäväksi henkilökohtainen tutkimus jonka perustella laaditaan henkilökohtainen kontrolloitu harjoitusohjelma.

Muusikon NeuroFysCoaching -tutkimus on henkilökohtainen päivän kestävä tutkimus, missä tutkitan mm.

  •         Refleksijärjestelmä

  •         Tasapainoaisti

  •         Visuaalinen aisti

  •         Tuntoaisti

  •         Auditiivinen aisti

  •         Varhaiskehitys

  •         Soittohistoria, suoriutumisprofiili jne.

Taustatutkimuksina mahdollisuuksien mukaan esim. vanhempien haastattelu, edellisten sekä nykyisen opettajien haastattelut.

Tutkimuksen perusteella suunnitellaan yksilöllinen harjoitusohjelma, jolla parannetaan aistien toimintaa ja niiden integrointia sekä vaikutetaan tahdosta riippumattomiin järjestelmiin. Ohjelman vaikutus luo paremmat edellytykset soittamiselle, vähentää jännitystä ja siitä johtuvia kerrannaisvaikutuksia. Lisäbonuksena oppimiskyky ja vuorovaikutuskyky paranevat.

2. Harrastajille voi riittää Internetin kautta tehtävä NeuroFysCoaching itseopiskelukurssi (Sensomoottori), missä analysoidaan analyysityökalun avulla lähtötilanne, toteutetaan harjoitusohjelma ja seurataan kehitystä analyysityökalun avulla. Verkkokurssiin voidaan liittää myös lisäpalveluna yksilöllinen kuulonerottelua parantava harjoittelu. Hyvä kuulonerottelu on tärkeä ominaisuus nopean ajatustoiminnan taustalla.

 

Neurofysiologinen muusikkojen terapeuttinen NFC-ohjelma soveltuu esimerkiksi tilanteissa, missä riittävästä harjoittelusta huolimatta ei päästä laadullisiin tavoitteisin, kun jännitystilat pilaavat soittamista sekä heikentävät muistia, kun soittamisen lihastyötä ei pysty tekemään rennosti ja tarkasti.

 

Tutkimus voi olla ajankohtaista myös tilanteissa, missä muusikon menestys on kiinni ns. ”psyykkisistä” syistä.

 

Ohjelma soveltuu niin junioreille kuin vanhemmillekin, huipulle pyrkiville kuin jo siellä oleville.

Muusikkojen Neurofysiologinen valmennus NeuroFysCoaching for Musicians

Lisätietoja

Veli Laurinsalo

puh. 040 7011 524

sensomoottori@gmail.com

Veli Laurinsalo
bottom of page