top of page
Taustakuva, tasapainon hallinta

Tasapainoaisti

 

Tasapainon hallinta on ihmisen liikuntakyvyn perusedellytys. Joustava ja notkea, nopeasti reagoiva motoriikka tarvitsee hyvän tasapainon hallinnan. Tasapainon hallinta on monen aistin yhteistoiminnan lopputulos, missä vaikuttaa ainakin näkö, tuntoaisti sekä ns. tasapainoelimet välikorvan läheisyydessä.

 

Tasapainoaistin harjoittelu onkin siis näiden kaikkien aistien harjaannuttamista.

Jos tasapainoaisti ei toimi tarkasti, heikentää se suoraan ihmisen kykyä liikkua ja se aiheuttaa myös silmien hallinnan ongelmia (koska silmien hermoradat hermottuvat vahvasti mm. aivojen tasapainotumakkeisiin). Heikko tasapainon hallinta aiheuttaa myös sisäistä stressitason nousua ja heikentää osaltaan näin stressinsietokykyä.

 

Sensomoottori®ohjelma sisältää monipuolisen tasapainoaistin harjoituskokonaisuuden.

Tilaa ilmainen Sensomoottori-ohjelman info-paketti  

bottom of page