Sensomoottori-harjoitukset on suunniteltu niin, että ne ovat selkeiden ohjeiden avulla helppo toteuttaa kotona. Harjoitukset ovat fyysisiä aistitoimintoja kehittäviä

ja integroivia harjoitussarjoja ja niillä pyritään lapsen normaalin

kehityskaavan toteuttamiseen.

Sensomoottori kotikäynti tai verkkokurssi ratkaisee monia kuntoutuksiin liittyviä

arkipäiväisiä ongelmia, kuten esimerkiksi:

Saatavuus

Voit opiskella ohjelmaa silloin kuin sinulle parhaiten sopii ja lasta

ei tarvitse enää viedä mihinkään vastaanotolle tekemään

harjoituksia, vaan voit tehdä harjoitukset tutussa ja turvallisessa

ympäristössä, kotona.

Vaikuttavuus

Sensomoottori-ohjelma on intensiivinen, päivittäin tapahtuva harjoitusjatkumo, mikä mahdollistaa aistien aktivoitumisen ja aivojen uudelleen organisoituimisen. Ohjelma varmistaa myös vauva-ajan varhaiskehityksen kaavan toteutumisen, minkä keskeneräisyyden on havaittu olevan yksi oppimis-ja keskittymisvaikeuksien merkittävimmistä taustasyistä.

Kustannustehokkuus

Sensomoottori® kotikäynti ja verkkokoulutus on edullinen. Näin myös yhteiskunta säästää terapioiden korvattavissa kustannuksissa ja samalla rahamäärällä saadaan enemmän vaikuttavaa kuntoutusta aikaiseksi. Kotikäynnillä voi 490€ hinnalla katsoa nyt koko perheen samalla kerralla, mikä tekee siitä varmasti markkinoiden edullisimman yksilöllisen tutkimustuotteen.

Innovatiivisuus

Sensomoottori sisältää monia innovatiivisia osia, jotka kaikki parantavat harjoittelun tehoa sekä alentavat merkittävästi kustannuksia:

1. Sensomoottori on nyt saatavana helposti ja edullisesti verkkokoulutuksena.    

2. Ohjelmaan voi liittää myös yksilöllisen auditiivisen kuntoutuksen, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi puheenkehityksen tai lukemaan oppimisen ongelmissa.

3. Ohjelmaan voi liittää myös henkilökohtaisen interaktiivisen etätuen.

4. Harjoittelun ohjelmaa seurataan yksilöllisen seuranta- ja analyysilomakkeen avulla. Kun siinä havaitaan normalisoivaa kehitystä ja muutosta eri ongelma-alueilla, voidaan edetä aina seuraavaan harjoittelun jaksoon.

5. Sensomoottori on markkinoiden täydellisin harjoitusohjelma. Ohjelma sisältää mm. tasapainoaistin, visuaalisen aistin, auditiivisen aistin, tuntoaistin sekä näiden aistien yhteistoiminnan harjoittelun. Ohjelma sisältää myös varhaisen kehityksen kaavan varmistamisen, mikä Suomessa yleisesti käytössä olevista terapiamenetelmistä on puuttunut kokonaan. Ohjelmassa on lisäksi koordinaatioharjoituksia, ajatusprosessoinnin sekä loogisen päättelykyvyn harjoittelua.

 

Sensomoottori® ohjelma kattaa siis kehitysvaiheet avuttomasta vastasyntyneestä vauvasta, loogisesti ja viisaasti ajattelevaksi yksilöksi.

Näyttöön perustuva ja tutkimuksin todennettu

Sensomoottori-ohjelma perustuu vuosikymmenien kokemukseen ja sen osa-alueista löytyy maineikkaiden yliopistojen tekemiä tutkimuksia, missä menetelmien kuntouttavat vaikutukset on todennettu. Pelkästään Suomessa näillä neurofysiologisilla kuntoutusmenetelmillä on kuntoutettu yli 20 vuoden aikana tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia. Sensomoottori on ollut käytössä Suomalaissa kouluissa ja päiväkodeissa jo yli 10 vuoden ajan. Suomessa sekä kansainvälisesti näitä samoja menetelmiä käyttävät tähän erityisalueeseen perehtyneet terapeutit, psykologit ja lääkärit.

Seuraavista linkeistä voit ladata tietoa ohjelman käyttämien metodien tutkimuksista:

  1. Kyselytytkimus Sensomoottori harjoitusohjelman käytöstä suomalaisissa                 kouluissa ja päiväkodeissa, E.Toppile 2008

  2. The Lancet, lääketieteen tiedejulkaisuihin erikoistunut lehti, referaatti                                 tutkimuksesta varhaisrefleksijäänteiden oppimisvaikeuksien kuntoutuksen                       tuloksista.

  3. Auditiivinen kuntoutus, englantilaisten puheterapeuttien tekemän                                           auditiivisen kuuloaivokuoren aktivoinnin vaikutuksista yhteenveto

  4. Suomessa tehtyjä auditiivisen kuntoutuksen tutkimusyhteenvetoja                                                                  A single case-study in Helsinki, Finland    =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Changes in ERPs                                                                                 

       5. Espoo, Kilon koulun dysfasialuokan lapsille tyhdyn auditiivisen kuntoutuksen                                 tutkimuksen yhteenveto =>

 

 

Eettisyys

Terapeutteja on rajoitetusti ja yhteiskunnalla ei yksinkertaisesti ole riittävästi varoja osoittaa tarvittavien kuntoutusten korvaamiseen. Tästä johtuen moni lapsi ei käytännössä pääse koskaan vaikuttavaan terapiaan tai kuntoutukseen. Sensomoottori-verkkokoulutus on niin edullinen, että suurimmalla osalla on siihen varaa. Sensomoottoriohjelman avulla monet muut terapiat tulevat käytännössä myös vaikuttavammaksi ja usean asiakkaan kohdalla kuntoutuminen on nopeampaa ja ennustettavampaa. Nopeampi kuntoutuminen on eettisesti ajateltuna erittäin tärkeä seikka.

Taustakuva

Tilaa Sensomoottori-ohjelman info-paketti