top of page

Esimerkkitapauksia:

Tapaus 1.

Mies 42v. Ongelma: Töissä ulkomaisessa yrityksessä missä työkieli on englanti. Miehen oli vaikea toimia englanninkielisessä ympäristössä ja ei  pysty kokouksissa ilmaiseman itseään kunnolla. Kokee ahdistusta tilanteestaan.

Tutkimuksen tulos: Kuulonerottelun ongelma ja hieman hermostollista integraatio-ongelmaa. Toteutti yksilöllisen kuntouttavan ohjelman.

Lopputulos: Oppi nopeasti englanninkielen käyttökielekseen. Mainitsi viimeisessä tapaamisessaan että näkee nykyisin jopa englanninkielisiä unia.

Tapaus 2.

Mies 38 v. Insinööri. Ongelma: Tekee vaativaa 3-D suunnittelua ja kokee työnsä jatkuvasti hyvin vaikeaksi, vaikka pitäisi päin vastoin oppia ja työn pitäisi tulla oppimisen kautta helpommaksi.

Tutkimuksen tulos: Lapsuudesta lähtien hänellä on ollut heikko hermostollinen Integraatio, joka saattaa estää aivojen hyvän prosessoinnin, mikä on tärkeää mm. 3-D suunnittelussa. Hieman ongelmia kuulon hahmottamisessa ja visuaalisessa hahmottamisessa. Toteutti yksilöllisen kuntouttavan ohjelman.

Lopputulos: 3-D suunnittelu sujui selvästi helpommin, ei väsy enää työssään samalla tavalla, jonka seurauksena jaksaa vapaa-aikanaankin toimia tarmokkaammin.

Tapaus 3.

Nainen 49 v. Sairaanhoitaja. Taustaa: Kouluaikana ollut hyvä oppilas ja 6 Laudaturin ylioppilas. Pääsi sisään lääkärikoulutukseen mutta ei pystynyt suorittamaan loppuun tutkintoa. Ongelma oli keskittymisessä ja kokonaisuuksien hahmottamisessa. Sairaanhoitajatyö kyllä sujui mutta mm. uusien monimutkaisten hoitolaitteiden opiskelu oli vaikeaa. Toteutti yksilöllisen kuntouttavan ohjelman.

Lopputulos: Työssä hahmottaminen ja esim. uusien vaikeiden hoitolaitteiden opiskelu oli selkeästi helpompaa. Kertoi laite-kurssin jälkeen opettavansa uusien laitteiden käyttöä nyt jopa työtovereilleenkin, joille nämä laitteet olivat samoin olleen vaikea oppia.

Olemme hoitaneet kahden vuosikymmen aikana huippumuusikoita, huippu-urheilijoita ja eri alojen vaativaa työtä tekeviä ammattilaisia.

 

Haluatko sinä jaksaa paremmin ja saavuttaa enemmän?

bottom of page