top of page
Veli Laurinsalo

Veli Laurinsalo

Minulla on yli 20-vuoden kokemus  terapia- ja kuntoutustyöstä.

 

Lisäksi koulutan terapeutteja ja olet joutunut kirjoittamaan oppikirjojakin, kun siitä ei ole löytynyt valmiina.

 • Oppimisvaikeudet

 • keskittymisvaikeudet

 • Käytöksen kontrolli

 • Yökastelu

 • Motoriikan haasteet

 • Tasapainon haasteet

 • Muistin haasteet​

 • Ikäihmisen motoriikan tai muistin haasteet

 • Vieraiden kielten oppimisen haasteet

 • Urheilun suoritusjännityksen ja tuloksentekohaasteet

 • Muusikkojen psyykkisen jännityksen sekä motoristen haasteiden eritysala

Picture of school
Veli Laurinsalo
Veli    Veli Laurinsalo, NDT(INPP), BBA       
 
puh. +358 (0)40 7011 524    veli.laurinsalo@gmail.com

Olen kasvanut Humppilassa maatilalla ja alakoulun aloitin Helsingissä, missä vietinkin sitten ikimuistoisen nuoruuteni musiikin tekemisen ja moottoripyörien kanssa. Kouluja käytiin sitten ihan urakalla kansakoulusta yliopistoon asti Suomessa ja Ruotsissa (ja vähän Englannissakin). Lopulta Nina sulatti sydämeni ja siitähän seurasi 4 lasta ja 2 koiraa. Ja yhtäkkiä nuo pienet piltit ovatkin minua päätä pidempiä, jopas ne äkkiä kasvoivatkin. Nyt Meeri ja Rasmuskin ovat saanut jo kaksi lasta, eli jopas se aika kuluukin äkkiä.

Olen opiskellut Ninan kanssa 1990-luvulta asti oppimis- ja keskittymisvaikeuksien kuntou-

tusta maailman ehkä arvostetuimpien terapeuttien ja kehittäjien opastuksella Euroopassa

ja Yhdysvalloissa (Nina Alopaeus, Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus). Suomessa

kävin sitten 1 ½ vuotta kestävän kuulontutkija-koulutuksen.

 

Minulla on yli 20-vuoden käytännönkokemusta lasten, nuorten sekä aikuisten oppimis- ja

keskittymisvaikeuksien kuntoutuksesta sekä ikä-ihmisten motoriikan ja muistin

parantamisesta.

 

Olen kirjoittanut kuntoutuksesta useita kirjoja, esim. "Sensomoottori,

Sensomotorisen Harjoittelun Käsikirja"; "Lapsen sensomotorinen kehitys ja oppimis-

valmiudet" sekä "Miksi en opi, laaja tietoteos oppimisvaikeuksista". Viimeisin kirja on nimeltään "Lapsen varhaiskehityksen varmistaminen" mikä käsittelee 0-3-vuotiaiden kehityksen aktivointia.

 

Terapiatyössä olen havainnut, että useimmat oppimisen ja keskittymisen vaikeudet johtuvat monen osa-alueen ongelmien yhteisvaikutuksesta, kuten esimerkiksi lapsen aivan varhaisen kehityksen lievistä

poikkeamista, aistien (näkö, kuulo, tasapaino, tunto ja haju/maku) heikosta kehityksestä/yliherkkyyk-

sistä ja heikosta hermoston integraatiosta. Kuulonerottelun ongelmat liittyvät myös usein puheenkehityksen ja lukemaan oppimisen ongelmiin. Keskeinen havaito näiden ongelmien hoidossa on se, että kun em. kehityksen osa-alueisiin kohdistetaan modernin neurofysiologien kuntoutuksen harjoituksia, niin säännöllisellä ja oikein kohdistuvalla harjoittelulla on harvinaista että se ei auta.

RAY:n hankeessa 2006-2008 kehitimme PK ja ala-asteikäisille ryhmäharjoitusmetodin jolle annoimme nimeksi "Sensomoottori".  Siinä koulutamme opettajan toteuttamaan kaikille kehitystä edistävää ja kehityksen viiveitä korjaavaan neurofysiologista harjoittelua. Se on on suunniteltu nykyisin yhä yleisempien oppimisen, keskittymisen ja käytöksenkontrollin ongelmien hoitamiseksi. Tutkimuksen mukaan ohjelma pystyy myös käytännössä korjaamaan hyvin noita haasteita (E.Toppila, 2008). Sensomoottori soveltuu sekä kotiin, kouluun että päiväkotiin. Harjoitukset helposti toteutettavia fyysisiä aistitoimintoja kehittäviä ja integroivia harjoitussarjoja ja niillä pyritään lapsen normaalin kehityskaavan toteuttamiseen.

 

Näillä sivuilla kerron sinulle tarkemmin, mikä kokemukseni mukaan on taustasyynä oppimisen ja keskittymisen ongelmissa. Nämä samat taustasyyt löytyvät usein myös vakavimmissakin kehityksellisissä ongelmissa, jolloin diagnooseina voi olla esimerkiksi ADD, ADHD, Dysleksia, Dysfasia, Mutismi, Selektiivinen mutismi, jne.

Vuosien aikana olemme hoitaneet myös lukuisa ammattimuusikoita, urheilijoita ja vaativaa työtä tekeviä ammattilaisia.

Trained by:

Peter Blythe, The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), Chester, England;

Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark,

Harry Wachs, The Vision and Conceptual Development Center, Washington DC, USA

Steen Aalberg &Steen Saust, Kraskin&Skeffington Institute, Danmark

Håkan Calsson, Sensomotorisk Centrum i Mjölby, Sweden

University of Applied Sciences, Helsinki, Finland (Auditory researcher studies)

Uppsala University, Sweden: BBA

Veli's dear Putte dog

Tiesitkö, että Sensomoottori-ohjelma on ollut käytössä hyvin tuloksin monessa suomalaisessa koulussa ja päiväkodissa. Opas on julkaistu myös englanniksi ja ruotsiksi.

 

Tämän sivun alaosaan on kerätty muutamia suomalaisten opettajien käytännönkokemuksista Sensomoottori-ohjelman käytöstä. Vilkaisepa.

Käytännön kokemuksia Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa

"Monipuolinen edistyminen on ollut valtaisa, samoin kävi tätä ennen toisen ryhmän kanssa.”

 

”Ryhmässäni on oppilaita, joilla on monialaisia kehitysviivästymiä, sos. ja emot. haasteita, lievää kehitysvammaa, luki- ja matikkahaasteita, ja voin todeta heidän kaikkien hyötyneen Sensomoottori-ohjelmasta."

 

"Kokemukseni Sensomoottorista käytännössä ovat lähes poikkeuksetta hyviä. Toimin esiluokanopettajana yhtenäiskoulussa. Lapset rauhoittuvat tekemään sensomoottorijumpat yleensä hyvin. Olen itse asiassa usein miettinyt, kuinka kukaan lapsista ei ole valittanut näistä tuokioista esim. että olisi tylsiä tms! Kukaan ei ole kysynyt, miksi heidän tulee tehdä nämä liikkeet.  Vanhemmille olen vanhempainillassa aina syksyisin kertonut Sensomoottorista. Vastaanotto on ollut aina myönteistä. "

 

”Erityisesti motoriset taidot ovat lapsilla kehittyneet, myös tasapaino, kynänkäyttötaidot, kyllä vielä tuo tarkkaavaisuus ja keskittyminenkin ovat parantuneet. Me tehdään tätä pienemmissä ryhmissä, niin sanoisin, että vuorovaikutustaidotkin ovat kehittyneet”

 

”Meillä oli yhdestä perheestä useampi lapsi ja näiden lasten isä koki tämän sensomotorisen harjoittelun hyvänä ja kaikki lapset olivat oppineet ennen kouluun menoa lukemaan. Tämä isä todella ylisti tätä sensomotorista harjoittelua hirveästi muillekin”

 

”Minun työkaverit huomasivat, että ylivilkkaat lapset jaksavat keskittyä huomattavasti paremmin, kun teimme säännöllistä harjoittelua päivittäin. Nämä lapset käyttäytyivät huomattavasti paremmin esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä. Ja kaikissa tilanteissa, joissa piti istua ja odottaa, lapset käyttäytyivät jotenkin paremmin, he olivat rauhallisia.”

 

”Yhden lapsen vanhemman kanssa mietimme, kun tämä lapsi oli kompastellut aikaisemmin hyvin usein ja hänellä oli motorista kömpelyyttä, mutta tämän vuoden aikana ja jälkeen tämä kompastelu väheni. Mietimme, että olisiko tällä harjoittelulla ollut vaikutusta siihen.”

 

”Erään lapsen kohdalla hienomotoriset kynätaidot muuttuivat ihan radikaalisti näiden harjoitusten aikana. ”

 

”minä en itse sitä huomannut, mutta erityisopettaja, että mitä on tapahtunut, kun tämä käsiala on tällaista. Mutta keskittymiskyky ja virheetkin vähenivät. Konkreettisesti se näkyi juuri kirjoittamisessa, tämä oli pienryhmä ja heidän kirjoittamisessa näkyi todella edistystä”

 

”kun teemme ohjelmaa läpi vuoden aikana, ensimmäinen missä se näkyy, on keskittyminen, se, että ne alkavat keskittymään työhön, sitten se luokka rauhoittuu jotenkin, eli tulee tuo sosiaalinen vuorovaikutus, sitten se alkaa näkyä käsialassa ja pikkuhiljaa virheiden määräkin vähenee ja sitten tulee se oppimiskyky siinä sivussa”

 

Käytännön vinkki Sensomoottorin käytöstä ala-koulussa:

”kun joku homma riehaantuu, noustaan ylös ja aletaan heittelemään hernepussia. Se ei tunnu sellaiselta rangaistukselta, kun jos sanotaan, että seisotte ja olette hiljaa, sitten vasta jatketaan…” 

 

 

Logo

Tilaa ilmainen Sensomoottori-ohjelman info-paketti  

bottom of page