Sensomoottorin taustoista

Veli    Veli Laurinsalo, NDT(INPP), BBA       
 
puh. +358 (0)40 7011 524    veli.laurinsalo@gmail.com

Olen kasvanut Humppilassa maatilalla ja alakoulun aloitin Helsingissä, missä vietinkin sitten ikimuistoisen nuoruuteni musiikin tekemisen ja moottoripyörien kanssa. Kouluja käytiin sitten ihan urakalla kansakoulusta yliopistoon asti Suomessa ja Ruotsissa (ja vähän Englannissakin). Lopulta Nina sulatti sydämeni ja siitähän seurasi 4 lasta ja 2 koiraa. Ja yhtäkkiä nuo pienet piltit ovatkin minua päätä pidempiä, jopas ne äkkiä kasvoivatkin. Nyt Meerikin on saanut jo kaksi pikkuista, ja nekin kasvavat niin että epäilyttää, että Munkkiniemen vedessä on kasvuhormonia.

Olen opiskellut Ninan kanssa 1990-luvulta asti oppimis- ja keskittymisvaikeuksien kuntou-

tusta maailman ehkä arvostetuimpien terapeuttien ja kehittäjien opastuksella Euroopassa ja Yhdysvalloissa (Nina Alopaeus, Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus). Suomessa kävin sitten

1 ½ vuotta kestävän kuulontutkija-koulutuksen. Minulla on käytännönkokemusta lasten, nuorten

sekä aikuisten oppimisvaikeuskuntoutuksesta. Olen kirjoittanut aiheesta useita kirjojakin, esim. "Sensomoottori, Sensomotorisen Harjoittelun Käsikirja"; "Lapsen sensomotorinen kehitys ja oppimis-

valmiudet" sekä "Miksi en opi, laaja tietoteos oppimisvaikeuksista".

 

Olen havainnut, että useimmat oppimisen ja keskittymisen vaikeudet johtuvat monen osa-alueen

ongelmien yhteisvaikutuksesta, kuten esimerkiksi lapsen aivan varhaisen kehityksen lievistä

poikkeamista, aistien (näkö, kuulo, tasapaino, tunto ja haju/maku) heikosta kehityksestä/yliherkkyyk-

sistä ja heikosta hermoston integraatiosta. Kuulonerottelun ongelmat liittyvät myös usein puheenkehityksen ja lukemaan oppimisen ongelmiin. Keskeinen havaito näiden ongelmien hoidossa on se, että kun em. kehityksen osa-alueisiin kohdistetaan modernin neurofysiologien kuntoutuksen harjoituksia, niin säännöllisellä ja oikein kohdistuvalla harjoittelulla näitä ongelmia voidaan lieventää tai hoitaa kokonaan.

 

Sensomoottori on suunniteltu näiden lievien kehityksellisten ongelmien hoitamiseksi.

 

Sensomoottori soveltuu sekä kotiin, kouluun että päiväkotiin. Harjoitukset helposti toteutettavia fyysisiä aistitoimintoja kehittäviä ja integroivia harjoitussarjoja ja niillä pyritään lapsen normaalin kehityskaavan toteuttamiseen.

 

 

Seuraavilla sivuilla kerron sinulle tarkemmin, mikä kokemukseni mukaan on taustasyynä oppimisen ja keskittymisen ongelmissa. Nämä samat taustasyyt löytyvät usein myös vakavimmissakin kehityksellisissä ongelmissa, jolloin diagnooseina voi olla esimerkiksi ADD, ADHD, Dysleksia, Dysfasia, Mutismi, Selektiivinen mutismi, jne.

Vuosien aikana olemme hoitaneet myös lukuisa ammattimuusikoita, urheilijoita ja vaativaa työtä tekeviä ammattilaisia.

Trained by:

Peter Blythe, The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), Chester, England;

Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark,

Harry Wachs, The Vision and Conceptual Development Center, Washington DC, USA

Steen Aalberg &Steen Saust, Kraskin&Skeffington Institute, Danmark

Håkan Calsson, Sensomotorisk Centrum i Mjölby, Sweden

University of Applied Sciences, Helsinki, Finland (Auditory researcher studies)

Uppsala University, Sweden: BBA

Tiesitkö, että Sensomoottori-ohjelma on ollut käytössä hyvin tuloksin monessa suomalaisessa koulussa ja päiväkodissa. Tämän sivun alaosaan on kerätty muutamia opettajien käytännönkokemuksista Sensomoottori-ohjelman käytöstä. Vilkaisepa.

Käytännön kokemuksia Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa

"Monipuolinen edistyminen on ollut valtaisa, samoin kävi tätä ennen toisen ryhmän kanssa.”

 

”Ryhmässäni on oppilaita, joilla on monialaisia kehitysviivästymiä, sos. ja emot. haasteita, lievää kehitysvammaa, luki- ja matikkahaasteita, ja voin todeta heidän kaikkien hyötyneen Sensomoottori-ohjelmasta."

 

"Kokemukseni Sensomoottorista käytännössä ovat lähes poikkeuksetta hyviä. Toimin esiluokanopettajana yhtenäiskoulussa. Lapset rauhoittuvat tekemään sensomoottorijumpat yleensä hyvin. Olen itse asiassa usein miettinyt, kuinka kukaan lapsista ei ole valittanut näistä tuokioista esim. että olisi tylsiä tms! Kukaan ei ole kysynyt, miksi heidän tulee tehdä nämä liikkeet.  Vanhemmille olen vanhempainillassa aina syksyisin kertonut Sensomoottorista. Vastaanotto on ollut aina myönteistä. "

 

”Erityisesti motoriset taidot ovat lapsilla kehittyneet, myös tasapaino, kynänkäyttötaidot, kyllä vielä tuo tarkkaavaisuus ja keskittyminenkin ovat parantuneet. Me tehdään tätä pienemmissä ryhmissä, niin sanoisin, että vuorovaikutustaidotkin ovat kehittyneet”

 

”Meillä oli yhdestä perheestä useampi lapsi ja näiden lasten isä koki tämän sensomotorisen harjoittelun hyvänä ja kaikki lapset olivat oppineet ennen kouluun menoa lukemaan. Tämä isä todella ylisti tätä sensomotorista harjoittelua hirveästi muillekin”

 

”Minun työkaverit huomasivat, että ylivilkkaat lapset jaksavat keskittyä huomattavasti paremmin, kun teimme säännöllistä harjoittelua päivittäin. Nämä lapset käyttäytyivät huomattavasti paremmin esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä. Ja kaikissa tilanteissa, joissa piti istua ja odottaa, lapset käyttäytyivät jotenkin paremmin, he olivat rauhallisia.”

 

”Yhden lapsen vanhemman kanssa mietimme, kun tämä lapsi oli kompastellut aikaisemmin hyvin usein ja hänellä oli motorista kömpelyyttä, mutta tämän vuoden aikana ja jälkeen tämä kompastelu väheni. Mietimme, että olisiko tällä harjoittelulla ollut vaikutusta siihen.”

 

”Erään lapsen kohdalla hienomotoriset kynätaidot muuttuivat ihan radikaalisti näiden harjoitusten aikana. ”

 

”minä en itse sitä huomannut, mutta erityisopettaja, että mitä on tapahtunut, kun tämä käsiala on tällaista. Mutta keskittymiskyky ja virheetkin vähenivät. Konkreettisesti se näkyi juuri kirjoittamisessa, tämä oli pienryhmä ja heidän kirjoittamisessa näkyi todella edistystä”

 

”kun teemme ohjelmaa läpi vuoden aikana, ensimmäinen missä se näkyy, on keskittyminen, se, että ne alkavat keskittymään työhön, sitten se luokka rauhoittuu jotenkin, eli tulee tuo sosiaalinen vuorovaikutus, sitten se alkaa näkyä käsialassa ja pikkuhiljaa virheiden määräkin vähenee ja sitten tulee se oppimiskyky siinä sivussa”

 

Käytännön vinkki Sensomoottorin käytöstä ala-koulussa:

”kun joku homma riehaantuu, noustaan ylös ja aletaan heittelemään hernepussia. Se ei tunnu sellaiselta rangaistukselta, kun jos sanotaan, että seisotte ja olette hiljaa, sitten vasta jatketaan…” 

 

 

Tilaa ilmainen Sensomoottori-ohjelman info-paketti