top of page

Varhaisen vauva-ajan kehityksen varmistaminen

Vauvan ensimmäisen elinvuoden kehitystä ja motoriikkaa ohjaa tahdosta rippumaton refleksijärjestelmä. Vauvoilla havaitaankin syntyessään useita ns. varhaisia vauva-ajan heijasteita (refleksejä). Nämä varhaiset heijasteet (primitiivirefleksit, vauvarefleksit jne.) ovat kehittyneet jo sikiöaikana ja niiden tarkoitus on ohjata vauvaa motorisen kehityksen varhaisvaiheessa. Tuolloin vauva ei osaa ohjata vielä itseään tarkoituksenmukaisella tavalla, ja nämä heijasteet vievät varhaiskehitystä ja motoriikkaa eteenpäin.  Jos varhaiset heijasteet eivät kehity, vaimene oikea-aikaisesti ja ohjaa kehitystä tarkoituksenmukaisella tavalla, aiheuttavat nämä refleksijäänteet paljon ylimääräistä jännitystä ja sisäistä stressiä (neuraali stressi) ja tästä seuraa nykyisen käsityksen mukaan usein oppimisen ja keskittymisen ongelmia. Lisäksi nämä refleksijäänteet näyttävät aiheuttavan mm. motorista kömpelyyttä, vaikeutta istua paikallaan, poikkeavaa kynäotetta, hienomotoriikan ongelmia ja aistiherkkyyksiä, mitkä haittaavat ja rajoittavat paljon arkielämää.

 

Lisätietoja Info-paketissa.

 

 

Primitiiviheijaste, Landau refleksi
Primitiiviheijaste moro, primitivereflex moro

Tilaa veloituksetta Sensomoottori-ohjelman

info-paketti sähköpostiisi

bottom of page