top of page

 Koulutuspaketti, tarjous opettajille:

Tarjoamme koulutus- ja materiaalipaketin nyt erikoisehdoilla:

Olemme koonneet  kaksi koulutuspakettia, aloituskoulutuksena Peruskurrssi, missä opetetaan toiminnan perusmenetelmät ja periaatteet, sekä Jatkokurssi ammattilaisille tai sellaiseksi aikoville mikä antaa valmiuksia sensomotorisen alueen terapeuttiseen toimintaan. Jatkokurssi soveltuu alalla jo ammatillisesti toimiville. Kysy lisätietoja.

Lisäksi lisäkoulutusta tarpeen mukaan.

Peruskoulutuksen voi aloittaa tilaamalla vain materiaalipaketin tai siihen lisätyn henkilökohtaisen lähiopetuksen (Peruskurrssi) missä opetetaan henkilökohtaisesti toiminnan perustestit ja harjoitukset.

 1.   Materiaalipaketti 263   (itseopiskelupaketti)  tai

 2.  Peruskurssi joka siältää materiaalipaketin sekä henkilökohtaisen opetuksen ja ohjauksen menetelmiin, sisältää n. n. 7 tunnin henkilökohtaisen koulutuksen (yksi opetuspäivä).

Kurssi pienryhmäopetuksena, paikka Nastola (Lahti).

 

Koulutus voidaan järjestää myös muualla Suomessa jos osallistujia on 3 tai enemmän, esim. koululla tai PK:n tiloissa. Matkakuluvaraus.

Hinta 960€/pienryhmä (3-6 osallistujaa) tai

suurempi ryhmä 1900€ (n. 20 osallistujaa).

Materiaalipaketti siältää:

Miksi en opi? Teoriakirja kehityksellisten ongelmien taustoista

Sensomoottori, Sensomotorisen harjoittelun käsikirja Käytännönopas harjoituksista, A-4 koko, mappina. Ammattilaisille suosittelemme mappiversiota jota on helppo käyttää, täydentää ja päivittää.

PRO-kansio. Pääsy Sensomoottori PRO-kansioon, missä on mm. koulutusluennot, video-opetusjaksot keskeisimpiin harjoituksiin, harjoittelun etenemiskaaviot, kirjeet kotiin, oppilaan seurantalomakkeet jne.

Toiminta/harjoituskortit A-4 kortti keskeisimmistä harjoituksista. On tärkeää että kotiharjoittelussa harjoitukset tehdään oikein. Kortista voi ottaa kopion vanhemmille, jotta he osaavat tehdä harjoittelun oikein. Kortissa on: Harjoituksen nimi, mihin se vaikuttaa, kuva ja ohje harjoituksen tekemiseksi oikein.

Lomakkeita Varhaisen kehityksen analyysi alle kouluikäisille ja kouluikäisille, kyselylomakkeet taustahaastattelua varten

Olemme toteuttaneet Suomessa 90-luvulta lähtien sensomotorista menetelmää, joka soveltuu hyvin nykyisin varsin yleisiin oppimisvaikeuksien, keskittymisvaikeuksien, levottomuuden ja ylivilkkauden hoitamiseen. Näiden taustalla on usein ns. kehitykselliset syyt, eli varhaisesta lapsuusajasta lähtien kehitys on edennyt joillakin osa-alueilla poikkeavasti tai hitaasti. On kuitenkin havaittu, että useimmat näistä kehityksen puutteista voidaan aktivoida ja/tai käydä läpi jälkikäteen, jolloin fysiologiset kehitysviiveet saadaan korjattua.

Hoitofilosofia on ongelmakeskeinen, ei menetelmäkeskeinen. Toisin sanoen keskitytään asiakkaan ongelmaan, ja haetaan sen ratkaisemiseen aina paras lähestymistapa. Samalla varmistetaan että taustalle ei jää mitään kehityksellisiä ongelmia.

Sensomotorisen harjoittelun tehokkuus perustuu mm. seuraaviin seikkoihin:

- Harjoitusprosessi etenee vaihe kerrallaan alkaen varhaisimmasta syntymänjälkeisestä kehityskaudesta edeten kehityksen virstanpylväs kerallaan. Näin varmistetaan että taustalle ei jää hermostollista stressiä (Neuraali Stressi) aiheuttavia seikkoja.

- harjoittelussa keskitytään yhteen rajattuun hermostolliseen alueeseen kerrallaan. Näin harjoittelun vaikutus synapsisiin yhteyksiin on paras mahdollinen

- harjoittelussa käydään läpi kaikki aistialueet ja hermointegraatiot

- harjoittelu tehdään ns. intensiiviperiaatteen mukaisesti, eli harjoitukset tehdään päivittäin vanhempien valvonnassa/avustuksella

Tilaukset ja tiedstelut: s-postilla sensomoottori@gmail.com

Veli Laurinsalo       puh 040 7011 524      sensomoottori@gmail.com

bottom of page