top of page

Lisätietoja opettajille

Kuulostaako tutulta?

 

  • kaikki koulun aloittavat lapset eivät selvästikään ole vielä koulukypsiä

  • lapset ovat vuosi vuodelta levottomampia ja yhä useamman lapsen on vaikea keskittyä oleelliseen

  • usean lapsen on vaikea istua rauhallisesti paikallaan

  • kynäote on monilla kehittymätön, puristava ja kirjoitusasento on makaava

  • aistiherkkyydet lisääntyvät, kuten esim. ääniherkkyydet, tuntoaistin herkkyys, valoherkkyys, haju- ja makuherkkyys jne.

  • kielen kehityksen ja/tai puheen tuoton ongelmat ovat yleisiä

  • kapea-alainen muisti ei tue tehokasta oppimista

 

Nämä oireet havaitaan yleensä jo päiväkoti-ikäisinä, ja heillä on muita useammin myöhemmin oppimis- ja keskittymisvaikeuksia. Lisäksi nämä vaikeudet eivät parane itsestään, ja koulun vaikeutuessa ongelmat yleensä vain pahenevat.

Tiesitkö, että nämä oppimisen ja keskittymisen ongelmat johtuvat usein varhaisen fysiologisen kehityksen lievistä poikkeamista, joita on mahdollista korjata, ja Suomessa on kehitetty sellainen ohjelma nimeltään Sensomoottori® .

Sensomoottori® on innovatiivinen, ja tällä hetkellä maailman edistyksellisin helposti luokan tai PK-ryhmän kanssa toteutettava kokonaisvaltainen harjoitusohjelma Sensomoottori-ohjelma korjaa juuri näitä lasten lieviä kehityksellisiä ongelmia.

 

Sensomoottori® on ollut hyvin tuloksin käytössä suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa jo n. 20 vuoden ajan.

Ohjelman koulutus opettajille on mahdollista tilata

joko pienelle ryhmälle tai useamman koulun

yhteiskoulutuksena (n. 20 opettajaa) missä

teoriaosuus käydään ennakkokurssina  verkkossa

ja käytännönharjoittelu Sensomoottori-ohjaajan

kanssa kurssipäivänä.

 

Sensomoottori-koulutussopimuksen voi tehdä joko

yksittäinen koulu tai sopimus voi kattaa kunnan kaikki koulut.

Tutustu seuraaviin raportteihin:

Tutkimus Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa, klikkaa PDF-kuvaketta avataksesi tutkimusraportin ==>

Kokemuksia sensomoottorista ==>

Kandidaattityö, Oulun Yliopisto, 2017, ”Sensomoottori - oppilaiden oppimis- ja keskittymiskykyyn vaikuttajana?”

 

Vantaan Sanomat, arikkeli: Päivittäinen jumppatuokio hillitsee levottomuutta ...

 Ota yhteyttä

Sensomoottori-team

Veli Laurinsalo

puh. 040 7011 524

sensomoottori@gmail.com

tai pyydä opettajakoulutuksen tarjous alla olevalla lomakkeella

Training session in the primary school

Kiitos, vieti lähtenyt.

Käytännön kokemuksia Sensomoottorin käytöstä kouluissa ja päiväkodeissa

"Monipuolinen edistyminen on ollut valtaisa, samoin kävi tätä ennen toisen ryhmän kanssa.”

 

”Ryhmässäni on oppilaita, joilla on monialaisia kehitysviivästymiä, sos. ja emot. haasteita, lievää kehitysvammaa, luki- ja matikkahaasteita, ja voin todeta heidän kaikkien hyötyneen Sensomoottori-ohjelmasta."

 

"Kokemukseni Sensomoottorista käytännössä ovat lähes poikkeuksetta hyviä. Toimin esiluokanopettajana yhtenäiskoulussa. Lapset rauhoittuvat tekemään sensomoottorijumpat yleensä hyvin. Olen itse asiassa usein miettinyt, kuinka kukaan lapsista ei ole valittanut näistä tuokioista esim. että olisi tylsiä tms! Kukaan ei ole kysynyt, miksi heidän tulee tehdä nämä liikkeet.  Vanhemmille olen vanhempainillassa aina syksyisin kertonut Sensomoottorista. Vastaanotto on ollut aina myönteistä. "

 

”Erityisesti motoriset taidot ovat lapsilla kehittyneet, myös tasapaino, kynänkäyttötaidot, kyllä vielä tuo tarkkaavaisuus ja keskittyminenkin ovat parantuneet. Me tehdään tätä pienemmissä ryhmissä, niin sanoisin, että vuorovaikutustaidotkin ovat kehittyneet”

 

”Meillä oli yhdestä perheestä useampi lapsi ja näiden lasten isä koki tämän sensomotorisen harjoittelun hyvänä ja kaikki lapset olivat oppineet ennen kouluun menoa lukemaan. Tämä isä todella ylisti tätä sensomotorista harjoittelua hirveästi muillekin”

 

”Minun työkaverit huomasivat, että ylivilkkaat lapset jaksavat keskittyä huomattavasti paremmin, kun teimme säännöllistä harjoittelua päivittäin. Nämä lapset käyttäytyivät huomattavasti paremmin esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä. Ja kaikissa tilanteissa, joissa piti istua ja odottaa, lapset käyttäytyivät jotenkin paremmin, he olivat rauhallisia.”

 

”Yhden lapsen vanhemman kanssa mietimme, kun tämä lapsi oli kompastellut aikaisemmin hyvin usein ja hänellä oli motorista kömpelyyttä, mutta tämän vuoden aikana ja jälkeen tämä kompastelu väheni. Mietimme, että olisiko tällä harjoittelulla ollut vaikutusta siihen.”

 

”Erään lapsen kohdalla hienomotoriset kynätaidot muuttuivat ihan radikaalisti näiden harjoitusten aikana. ”

 

”minä en itse sitä huomannut, mutta erityisopettaja, että mitä on tapahtunut, kun tämä käsiala on tällaista. Mutta keskittymiskyky ja virheetkin vähenivät. Konkreettisesti se näkyi juuri kirjoittamisessa, tämä oli pienryhmä ja heidän kirjoittamisessa näkyi todella edistystä”

 

”kun teemme ohjelmaa läpi vuoden aikana, ensimmäinen missä se näkyy, on keskittyminen, se, että ne alkavat keskittymään työhön, sitten se luokka rauhoittuu jotenkin, eli tulee tuo sosiaalinen vuorovaikutus, sitten se alkaa näkyä käsialassa ja pikkuhiljaa virheiden määräkin vähenee ja sitten tulee se oppimiskyky siinä sivussa”

 

Käytännön vinkki Sensomoottorin käytöstä ala-koulussa:

”kun joku homma riehaantuu, noustaan ylös ja aletaan heittelemään hernepussia. Se ei tunnu sellaiselta rangaistukselta, kun jos sanotaan, että seisotte ja olette hiljaa, sitten vasta jatketaan…” 

"Erittäin selkeyttävä ja ajatuksia herättävä teoriaosuus. Kouluttaja tiesi asiansa ja osasi kertoa asioista mukavalla tavalla. Paras kurssi vuosiin!"

Vuosina 2007 - 2008 Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla toteutettiin tutkimushanke, missä Sensomoottori-ohjelman vaikutuksia seurattiin kouluissa ja päiväkodeissa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena opettajille. Alla yhteenveto tutkimuksesta. Mainittakoon, että virheiden määrään ja lukemiseen positiivisesti vaikuttavaa auditiivista kuntoutusta ei toteutettu oppilaille tässä hankkeessa.

Viite: Tutkimusraportti: Sensomotorinen ryhmäharjoittelu päiväkodeissa ja kouluissa, Elisa Toppila, Turun Yo, 2008
 

 

 

bottom of page