top of page

Aistien ja ajattelun kehittäminen

Kuva: silmän anatomia

Lapsen varhaisen kehityksen aikana kunkin aistin, näön, kuulon, tasapainon, tuntoaistin sekä haju/makuaistin tulee kehittyä tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin ihminen, kuten muutkin nisäkkäät ja muut eläimet pystyvät reagoimaan esimerkiksi vaaran signaaleihin ajoissa ja oikealla tavalla.

 

Jos aistit eivät kehity vauva-aikana riittävästi, aiheuttaa tämä tilanne aivoille ikään kuin kriisitilanteen: on joka tapauksessa pytyttävä reagoimaan ajoissa vaaran signaaleihin. Tämän seurauksena aistit herkistyvät, jotta vaaran signaalit havaittaisiin ajoissa. Aistien herkistyminen aiheuttaa taas stressiä, josta seuraa että stressinsietokyky heikkenee.

 

Sensomoottori®ohjelmassa harjaannutetaan kaikkia aisteja, tuntoaistia, silmien toimintaa, tasapainoaistia jne. Tämän kokonaisvaltaisen harjoittelun seurauksena taustastressi laskee ja stressinsietokyky kasvaa.

 

Viereisessä kuvassa on esitetty ns. sisäisen stressin (neuraali stressi) vaikutus ihmisen stressinsietokykyyn.  Kuvassa on nimetty sisäisen stressin aiheuttajia ja alin horisontaalinen linja kuvaa aistien ns.

lepostressitasoa.  Ylin vaakalinja on  ihmisen

korkein mahdollinen stressinsietokyvyn taso,

minkä yli nouseva stressi pilaa sitten toiminta-

kykyä.

 

Ensimmäisessä kuvassa on kuvattu ns.

hyvä tilanne, missä aistit toimivat terävästi,

refleksit tukevat hyvin liikkumista ja aistit

eivät ole yliherkkiä. Tilanteessa on alhainen taustastressi ja vastaavasti hyvä

stressinsietokyky.

 

Alakuvassa on kuvattu korkean taustastressin

tilanne, missä kuulo on epätarkka, refleksit

eivät tue liikkumista, tasapaino on epätarkka

ohjaten myös silmiä ”epätarkasti” ja aistit ovat

yliherkkiä. Tilanteessa on kohonnut tausta-

stressi ja vastaavasti alhainen stressinsietokyky.

Pienikin vastoinkäyminen saa stressitason

nousemaan yli maksimisietoisen stressitason,

ja suoriutumisen heikkenee, muisti huononee,

hermot kiristyvät ja tilanne riistäytyy käsistä.

 

Sensomoottori®ohjelmassa harjaannutetaan

kaikkia aisteja, jolloin pyrkimyksenä on päästä

ylemmän kuvan alhaisen taustastressin

tilanteeseen.

 

Loogista päättelykykyä ja ajatusprosessointia voi myös kehittää

 

Ajattelua, vaihtoehtoisia toimintatapoja ja loogista päättelykykyä voi myös harjoitella. Kun lapsen kehitykselliset valmiudet ovat ns. kunnossa, voidaan ajattelun prosessointia kehittää aina vain paremmaksi. Sensomoottorin viimeinen osa käsittääkin tämän osa-alueen.

 

Mieti, minkälainen tulevaisuus on lapsella, jonka varhainen kehitys on varmistettu, jolla on hyvä motoriikka ja jonka aistit toimivat terävästi, jolla on hyvä stressinsietokyky ja jonka looginen päättelykyky ja ajatusprosessointi on harjoiteltu hyväksi?

Ja se voisi olla sinun lapsesi! Varmista lapsen kehitys tekemällä Sensomoottori-ohjelma hänen kanssaan.

 

 

 

 

 

 

Alhainen taustastressi
Kohonnut taustastressi
Kuva: Korvan anatomia

Tilaa  Sensomoottori-ohjelman

info-paketti sähköpostiisi

bottom of page