top of page

Oppimisvaikeudet

Mistä johtuu - Mitä voi tehdä?

Teoria

Alla löydät videokurssin jaksot ja seuraavasta linkistä pääset kirjalliseen jaksoon =>

Haluatko varmistaa lapsellesi hyvän tulevaisuuden?

Viisas teko on tehdä hänen kanssaan Sensomoottori, kuntouttava kotiharjoitusohjelma joko itseopiskeluna verkkokurssin avulla tai  tai tilata terapeutin kotikäynti, joka tutkii ja ohjaa perhettä. Lisätietoja kotikäynnistä tästä linkistä.

Kuntouttavan Sensomoottori harjoitusohjelman tuotekuvaus:

 

Sensomoottori kuntouttava ja kehitystä edistävä ohjelma on tarkoitettu lieventämään oppimisen ja keskittymisen ongelmia.

 

Se on kurssisarja, joka keskittyy näiden ongelmien neurofysiologisten taustaseikkojen selvittämiseen, ongelmien korjaamiseen sekä keskittymiskyvyn sekä ajatusprosessoinnin laadun parantamiseen.

 

Kuntouttavan kurssin kurssikirjaksi saa yli 300 sivuisen ”Miksi en opi?” - kirjan sähköisen PDF - version.

Kurssi on verkkokurssityyppinen kurssisarja, johon kuuluu  6 kurssimoduulia. Kuntouttavaan kurssiin kuuluu Miksi en opi?-oppikirja.

Teoriakurssijakso on: Oppimisvaikeudet, mistä johtuu - mitä voi tehdä? -teoriakurssi. Se käsittää kirjalliset jaksot sekä 14 video-opetusjaksoa, joiden yhteispituus on n. 2 tuntia.

 

Ensimmäinen kuntouttava kurssi alkaa lapsen kehityksen analyysillä, mikä antaa viitettä ongelmien taustasta ja samalla se toimii harjoittelun seurantatyökaluna.

Miksi en opi? -kirjan voi ladata itsellen ensimmäisessä kuntouttavassa kurssisa.

 

Sen jälkeen alkaa varhaislapsuuden kehityksellisiä ongelmia korjaava ja varmistama kuntouttava harjoittelu (kehityskausi 0-3 kk) sekä tasapainoaistin tehostaminen. Harjoitukset selostetaan sekä kirjallisin ohjein että video-opetus jaksoin.

Toinen kurssijakso jatkaa varhaisen kehityksen harjoittelua II-kurssilla (kehityskausi 4-8 kk) ja hahmottamista parantavalla kurssijaksolla.

Kolmas kurssijakso jatkaa vielä varhaiskehitys III:lla (kehityskausti 9-18kk), hahmotuskykyä, aistien aktivointia sekä aisti-integraatiota tehostavalla harjoittelulla.

Neljäs kurssijakso suuntautuu keskittymiskykyä tehostaviin harjoituksiin

Viides kurssijakso  on Viisaan ajattelun kurssi

Bonuksena vielä lukunopeutta tehostava kurssi.

Kuntouttavan kurssin fyysinen toteutusaika on n. 10-12 kk.

 

Verkkokurssin voi maksaa suomalaisella tutulla verkkomaksujärjestelmällä

ja yleisillä luottokorteilla.

​​

bottom of page