top of page

Sensomoottori - kehitystä edistävä sensomotorinen harjoittelu

          Kotikäyttöön suunniteltu

        sensomotorisen harjoittelun opas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääotsikot:

Osa I, Oppimis- ja keskittymisvaikeuksien taustoista. 15

OSA II Harjoitusohjelman suunnittelusta. 53

OSA III Testaus- ja seurantamenetelmiä. 65

Lapsen kehityksen arviointilomake. 71

Osa IV   Harjoitukset 73

 

Tasapainoharjoituksia. 75

Varhaiskehitystä varmistavat harjoitukset 85

Ristikkäisharjoitukset 96

Sormiharjoitukset 105

Jalkaharjoitukset 110

Kehon koordinaatioharjoituksia: 111

Tuntoaistin harjoittelu. 121

Naputus tai piikkipallo. 121

Ihopiirrokset 121

Kosketus ja kosketuskohdan näyttäminen kuvasta. 122

Kosketus / nostoharjoitus. 122

Vasen – Oikea sekä Lähellä – Kaukana harjoitukset 124

Aika ja siihen liittyvät harjoitukset 125

Silmien motorisen hallinnan harjoittelu. 127

Visuaalinen hahmottaminen – visualisointi harjoittelu. 129

Loogiset harjoitukset 133

Auditiiviset harjoitukset 146

Etäisyydet – mitat - suureet 155

Tilan hahmottaminen. 158

Käsi – Silmä koordinaatioharjoituksia. 158

Mielikuvaharjoituksia. 161

Käytännön kokemuksia ja vinkkejä harjoitteluun. 162

Lopuksi huomioitava. 170

Hyödyllisiä yhteystietoja. 172

Etukansi 4.2 B.JPG
Takakansi 4.2.JPG
bottom of page