top of page

Sensomoottori, opettajan käsikirja

Tämä ammattilaisen työkalu on suunniteltu yhteistyössä opettajien kanssa opettajien käyttöön.

Tilaukset:   sensomoottori@gmail.com tai verkkokaupasta

Taustakuva, originaali, pallastunturinti
Seneomoottori kierrekantinen etukansi 001.jpg

Sisällysluettelo:

Alkusanat 4

Sensomoottori® käsikirjan esittely. 6

Tutkimustuloksia. 10

Osa I, Oppimis- ja keskittymisvaikeuksien taustoista. 15

Varhaiset kehitysvaiheet ja oppiminen. 17

Kehityksen looginen eteneminen. 20

Kielen kehityksen häiriöt 29

Viitteitä refleksijäänteiden ongelmista käytännössä. 44

Aistien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 45

Oppimisen ja keskittymisen ongelmien psyykkisistä vaikutuksista. 47

OSA II Harjoitusohjelman suunnittelusta. 55

Harjoittelun eteneminen?. 56

Kenelle harjoittelu soveltuu?. 61

Ryhmäharjoituksena  61

Kotiharjoituksena  64

Varhaista kehitystä varmistavan harjoittelun taustasta. 66

OSA III Testaus- ja seurantamenetelmiä. 70

Lasten kehityksen dokumentointi 70

Tasapainotesti 71

Arvioita varhaisen kehityskauden refleksimuuntumisprosessin toteutumisesta. 72

Lapsen kehityksen arviointilomake. 76

Osa IV           Harjoitukset 77

Harjoittelun esittely. 79

Tasapainoharjoituksia. 81

Pilotti / Punainen Paroni 81

Rotaatiot 82

Hidas rullaus 90° jaksoissa  83

Rullaus jumppamatolla  84

Horisontaaliset rotaatiot: Helikopteri 85

Karuselli 85

Liikkeen tunnistaminen  86

Trampoliini tai pomppumatto  87

Liikkeen tunnistaminen seisten  89

Varhaiskehitystä varmistavat harjoitukset 89

Nosto  90

Teräsmies  91

Kukka  92

Lantion alueen refleksejä vaimentavat harjoitukset 94

Toispuoleiset ojennukset, ”papukaijan aamuvenyttely”  96

Heijaus  98

Soutuharjoitus  99

Marssiharjoitus  100

Ristikkäisharjoitukset 101

Ristikkäisryömintä  102

Tehoryömintä  103

Hidas ristikkäiskonttaus  106

Karhukävely  108

Rapukävely  109

Hitaat synkroniset ristikkäisnostot 109

Sormiharjoitukset 111

Nosta tai taivuta määrätty sormi 111

Sormisakset 112

Pujottelurata  113

Kutominen  114

Kynäpyöritys  114

Rutista ja silota paperi 115

Kolikkoharjoitus  115

Kynäharjoitus  116

Jalkaharjoitukset 116

Kehon koordinaatioharjoituksia: 117

Tuolirummutus: 117

Nuottirummutus  118

Enkelinkuvat 120

Nostot seisaallaan  122

Käsien pyöritys  123

Jokainen jäsen tekee omaa työtään  124

Kone  124

Hernepussiharjoitus”  125

JONGLÖÖRI”  125

Tuntoaistin harjoittelu. 128

Naputus tai piikkipallo  128

Ihopiirrokset 128

Kosketus ja kosketuskohdan näyttäminen kuvasta  129

Kosketus / nostoharjoitus. 129

Kosketus - ristikkäisnostoharjoitus  130

Vasen – Oikea sekä Lähellä – Kaukana harjoitukset 131

Ruudukkoharjoitus  131

Aika ja siihen liittyvät harjoitukset 132

Silmien motorisen hallinnan harjoittelu. 134

Seuraa katseella liikkuvaa objektia  134

Silmien liikkeen seuraamisharjoitus ryhmäharjoituksena  135

Silmien tarkennuksen lähelle – kauas harjoittelu  135

Visuaalinen hahmottaminen – visualisointi harjoittelu. 136

Kuvan ja kuvioiden tunnistaminen  138

Sumun läpi näkeminen  138

Kuva - mitä näit harjoitus  138

Kuva - tarina harjoitus  139

Keskittymisharjoitus  139

Kävele viivaa pitkin silmät kiinni 140

Auditiiviset harjoitukset 141

Oikean korvan vahvistaminen  141

Musiikin kuuntelu  143

Äänikirjojen kuuntelu  144

Kuulonymmärtämisen harjoittelu, piirrä ohjeen mukaan  144

Tee kuvio ohjeen mukaan  145

Auditiivisia ääntämisharjoituksia  145

Jatka sanaa harjoittelu  147

Jatka tarinaa harjoittelu  148

ARROW - menetelmä  148

Etäisyydet – mitat - suureet 149

Väistele keppiä  149

Millä korkeudella?  149

Kuinka etäällä?  150

Kuinka kaukana?  151

Tilan hahmottaminen. 151

Käsi – Silmä koordinaatioharjoituksia. 152

Osutko numeroon?  152

Palloharjoitukset 153

Mielikuvaharjoituksia. 155

Piirrä kuvio ilmaan  155

Taita neliö kolmioksi 155

Missä asennossa ilmaan piirretty ja käännelty kirjain on?  155

Neliapila  156

Loogisen päättelykyvyn ja viisaan ajattelun kehittäminen. 157

Palikkaharjoitukset 157

Helppo 2 palikan kuvio  158

Kolmen palikan tehtävä  160

Käännetty kuvio  161

Kierretty kuvio  163

Yhdistetty käännetty ja kierretty kuvio  165

Dominopalikat 165

Piikkilevyharjoitukset (Geolauta) 166

Loogiset lautapelit 167

Opi ajattelemaan uudella tavalla  168

Kriittinen ajattelu  170

Käytännön kokemuksia ja vinkkejä harjoitteluun. 175

Eritystarpeiden ja erilaisten diagnoosien huomioonottaminen  177

Harjoittelu kehitysvammaisen kanssa  177

Neurologinen sairaus ja sensomotorinen harjoittelu  177

Hahmottamisen ongelmat 178

ADHD-lasten erityishaasteet 178

Maahanmuuttajat ja eri uskontojen tuomat haasteet 178

Opettajan käytännönvinkkejä: 179

Lopuksi huomioitava. 184

Hyödyllisiä yhteystietoja. 185

bottom of page