top of page

Tilaukset:   verkkokaupasta

Lapsen varhaiskehityksen varmistaminen_ 4

Alkusanat 4

Ohjelman esittely 7

Kirjan rakenteesta 7

Osa I, Kehityksen virstanpylväät 8

Varhaiset kehitysvaiheet 8

Varhaisen kehityksen poikkeamat 10

Kehityksen looginen eteneminen_ 11

Mikä sitten voi mennä vikaan? 15

Kielen kehityksen häiriöt 18

Varhainen vuorovaikutus 20

Sosiaaliset ongelmat 21

Aistien kehitys 22

Aistien kehityskaava 22

KUULOAISTI 22

TASAPAINOAISTI 24

NÄKÖAISTI 25

TUNTOAISTI 26

Haju ja makuaisti 28

REFLEKSIEN KEHITYS_ 28

Tärkeä ristikkäisliikkeiden aikakausi 31

Lapsen liikkumattomuus heikentää lapsen kehitystä 31

Refleksijäänteiden vaikutukset käytännössä 32

Aistien keskinäisestä vuorovaikutuksesta 33

Aistikehityksen psyykkisistä vaikutuksista_ 34

Alle kouluikäinen lapsi: 35

Lapsi kouluiässä: 37

Nuori ammatillisissa opinnoissa: 38

Korkeakoulutaso 38

Työikä: 39

Talouden hoito: 41

OSA II Hälytyssignaalit 41

Kehityskausi 0-6 kk_ 42

0-6 kk vauvan neurofysiologinen harjoittelu_ 48

0-6 kk lapsen tasapainoaisti 50

Tasapainon harjoitukset vauvaikäiselle: 51

Silmät ja visuaalinen harjoittelu_ 52

Kielellinen kehitys 53

6-12 kk vauvan kehityskausi ja neurofysiologinen harjoittelu_ 53

Ristikkäisharjoittelu_ 56

Kuuloaistin aktivointi 6-12 kk ikäisellä 58

Näköaisti 59

6-12 kk Kielenkehitys 59

6-12 kk Motorinen kehitys 60

1-2 Vuotiaan kehitys 61

Refleksikehitys 68

Käytännönharjoittelu 1-2-vuotiaan lapsen kanssa 69

Tasapainoaisti 70

Primitiivirefleksien jäänteiden vaimentaminen 1-2-vuotiailla 70

Hermointegraation varmistaminen 1-2-vuotiaalla 74

Aistien harjaannuttaminen 1-2-vuotiailla 75

Tuntoaisti: 75

Tasapainoaisti 75

Kuuloaisti 1-2-vuotiaalla 75

Kuulon harjoittelu 1-2-vuotiaalla 76

Näköaisti 77

Motoriikka 77

Puheenkehitys 77

Miten puheenkehitystä voi parantaa? 78

Vuorovaikutuksen kehitys 1-2-vuotiaalla lapsella 80

Temperamentti 81

Harrastukset 81

3-5-vuotias lapsi 82

Primitiivirefleksijäänteet 82

TLR-primitiivirefleksi 3-5-vuotiaalla 83

Moro refleksi 84

Oraaliheijasteet - Imu- ja hakurefleksit 85

ATNR_ 86

STNR_ 87

Primitiivirefleksijäänteet heikentävät keskittymiskykyä ja oppimiskykyä 89

Miksi primitiivirefleksejä jää jäänteeksi? 89

Hermointegraation varmistaminen 3-5-vuotiaalla 90

Aistit 92

Tuntoaisti 92

Tasapainoaisti 94

Kuuloaisti 95

Näköaisti 95

Motoriikka 97

Puheenkehitys 98

Harrastukset 99

Kompensointi peittää ongelmia_ 100

Mikä sitten voi mennä vikaan ja miten havaita ongelma? 101

Kehitysviiveiden ongelman havaitseminen_ 102

Temperamentti ja olemus 104

3-5-vuotiaan vuorovaikutuskyky 106

Psyykkinen kehitys 111

Liite 1. 112

Neuraali Stressi 112

bottom of page