top of page

Miksi en opi, on laaja tietoteos oppimisvaikeuksien

taustalla vaikuttavista seikoista. Kirjassa käydään

läpi laajalti kaikkia niitä seikkoja, joiden on

käytännössä havaittu aiheuttavan oppimisen ja

keskittymisen vaikeuksia.

 

Kirjan aiheita mm: kuulo ja kuulonerottelu,

tasapaino, visuaaliset ongelmat, aistiyliherkkyydet, varhaiskehityksen poikkeamat ja niistä seuraavat

ongelmat, ravinto: juomat, vitamiinit ja mineraalit,

ravintorasvat jne. Tämä on joka kodin ja koulun

perusteos oppimisesta, 349 sivua.

Kirja: Miksi en opi, tietoteos oppimisen ongelmista

Sisällysluettelo:

Alkusanat

Historiaa  

Oppimisvaikeudet  

Miten oppimisvaikeudet ilmenevät? 

Onko lääkkeistä apua? 

Milloin oppiminen on ”ongelma”? 

Oppimisvaikeuksien oireita 

Mistä oppimis- ja keskittymisvaikeudet voivat johtua? 

Vaikeita lääkärille 

Odotetaanko normaalia kehitystä? 

Oppimisvaikeudet ja yhteiskunta 

Onko oppimisen ongelmilla suoraa yhteyttä syrjäytymiseen? 

Varhaiset kehitysvaiheet ja oppiminen  

Varhaisen kehityksen ns. sensomotorinen kehityskausi

Kielen kehityksen häiriöt, Dysfasia 

Aivojen organisoituminen ja toiminta  

Hermoverkosto ja välittäjäaineet

Aivojen harjoittelusta 

Muisti 

Muisti ja ravinto 

Voidaanko muistia parantaa? 

Vasen oikea – nosta koipea – eli onko puoleisuudella väliä? 

Jalkaisuus 

Vasemman silmän johtavuus 

Kuulon puoleisuuserot

Miten puoleisuus kehittyy? 

Alkoholi haittaa sikiön, lasten ja nuorten aivojen kehitystä  

Aistit ja kehon automaatiot  

Refleksijärjestelmän toiminta ja vaikutukset  

Refleksien muuntumisprosessi

Primitiivirefleksit

Lasten migreenityyppiset päänsäryt

Yökastelu 

Refleksit käytännössä 

Imemis- ja nielemisrefleksi

Haku- tai etsimisrefleksi

Babkin refleksi

Babinski ja  Plantar refleksit

Palmar refleksi

Kävelyheijaste 

Moro heijaste eli pelästysrefleksi

ATNR, Asymetrinen Tooninen Niskaheijaste 

Galant refleksi eli selkärangan refleksi

TLR, Labyrinttiheijaste 

Ojennusheijaste 

Symmetrinen Tooninen  Niskaheijaste, STNR 

Landau refleksi

Sekundaariset eli aikuisheijasteet

Kuulojärjestelmän suojarefleksit

Refleksijärjestelmän kuntoutuksesta 

Ristikkäisliikkeet  

Ryömintä ja konttaus 

Tasapainoaistin toiminta ja vaikutukset oppimiseen  

Tasapaino-ongelmat voivat hidastaa kehitystä 

Tasapainoaistin harjoittelusta 

Kuuloaistin toiminta ja vaikutukset oppimiseen  

Kuulon kehitys ja ongelmat

Auditiivinen dysleksia 

Kuulon vaimentumat

Kuulon yliherkkyydet

Kuulon tasapaino-ongelmat, vasenkorvaisuus 

Kuulo-ongelmien vaikutukset käytännössä 

Kuulon kuntoutuksesta 

Esimerkki oppimisvaikeuksien hoidosta kuulon harjoittelulla ADT (Auditory     Dicrimination Training)

Dysfasia, Puhe- ja äänihäiriöiden hoito kuulonharjoittelulla 

Keskushermostoperäinen ylivilkkaus ja yliherkkä kuulo 

Erityisryhmät:

Autistit

Kehitysvammaiset

Mutismi

Yökastelu 

Tinnitus 

Haju- ja makuaistin toiminta ja vaikutukset  

Visuaalinen aisti 

Valoherkkyys 

Valon laatu ja oppiminen 

Valo ja vitamiinit

Valo ja hormonitasapaino 

Tuntoaistin toiminta ja vaikutukset  

Aistien keskinäisestä vuorovaikutuksesta  

Oppimisen ja keskittymisen ongelmien psyykkisistä vaikutuksista  

Ravinnon merkitys oppimiseen  

Juomat

Lisäaineet

Mineraalit ja kivennäisaineet

Rasvahapot

Vitamiinit

Logiikka ja looginen päättelykyky  

Stressi - ystävä vai vihollinen? 

Oppimisvaikeuksien kuntoutuksesta  

Neuropsykologinen kuntoutus 

Toimintaterapia 

Oppimiskinesologia 

Neurofysiologinen kuntoutus, Sensomotorinen tutkimus ja harjoittelu 

Aikuisten oppimisvaikeudet ja niiden kuntoutus 

Tyttöjen/naisten piilossa olevat oppimisen ongelmat

Kuntoutustarina 

Tieteellisiä tutkimuksia

Dysfasiapojan seurantatutkimus 1997-1998 

Dysfasialuokan seurantatutkimus 2000-2001 

Dysleksiakuntoutuksen vaikuttavuustutkimus Suomessa vuosina 2004-2006 

USA:ssa lukuvuonna 1997/-98 tehty the New Vison School tutkimus 

Kyselytutkimus Englannissa Auditiivisen harjoittelun vaikutuksista 

Tutkimus kehittymättömän refleksijärjestelmän kuntoutuksen vaikutuksesta,  julkaistu: The Lancet February 12, 2000 Vol 355 

Sensomoottori® -kehitystä edistävä aistiharjoitusohjelma kouluihin ja           päiväkoteihin, tutkimusyhteenveto Sensomotorisen harjoittelun vaikutuksesta 

Loppusanat lopuksi

Käytettyjä käsitteitä  

bottom of page