top of page

About Us

Kokenut terapeutti

Tällä sivulla löydät neurofysiologisen ja sensomotorisen kuntoutusken kokeneita terapeutteja eri puolilla Suomea

Neurofysiologinen kuntoutus     (ja Sensomotorinen kuntoutus) on suunniteltu oppimisen, keskitymisen ja mororisten haasteiden juurisyiden kuntoutukseen.

Neurofysiologinen kuntoutus on aivojen toimintaan ja hermotuksiin vaikuttava terapia- ja kuntoutusmenetelmä, missä aktivaation, liikkeen tai muun aivoaktivaation avulla pyritään vaikuttamaan ihmisen kykyyn suoriutua motorisista tai kognitiivisista haasteista. Tyypillisiä hoitokohteita ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, lukivaikeudet, hahmotusvaikeudet, muistamisen haasteet, keskittymisvaikeudet, käytöksen kontrollin haasteet, kehitykselliset viiveet, puheen kehityksen haasteet, epäselvä puhe tai viivästynyt puheen kehitys, änkytys, yökastelu, motoriset haasteet, temperamentin haasteet, ahdistustilat (pelko- ja jännitystilat) jne. Usein on myös aistien ali- tai yliaktiviteettia. Tyypillinen asiakas on usein ns. normaalisti kasvanut ja kehittynyt lapsi , nuori tai aikuinen, mutta silti kärsii merkittävästikin em. haasteista.  Nyt nämä uudet kehittyneet menetelmät auttavat monia selättämään nuo haasteet.

Neurofysiologinen kuntoutus kohdistuu kaikkiin aisteihin, aistein yhteistyöhön ja aistien ristikkäisvaikutuksiin. Koulutus käsittää kaikkien aistien terapia- ja kuntoutusmenetelmien opiskelun.

Kokenut terapeutti hallitsee:

Varhaisen kehityksen viiveiden kuntoutuksen, tasapainoaistin kuntoutuksen, visuaalisen aistin kuntoutuksen, auditiivisen aistin kuntoutuksen, tuntoaistin poikkeamien hoitometodit, hermointegraation parantamisen sekä ajatustoimintaa kehittävät harjoitusmenetelmät.

Sensomotorinen kuntoutuksen terapeutin tulee myös hallita kaikki nämä osa-alueet.

Kokeneet terapeutit alueellasi:

bottom of page