top of page

Sensomoottori VIREÄ -harjoitusohjelma

 

on muistisairauksia hidastava ja sekä muistia ja motoriikkaa parantava harjoitusohjelma

Käytännössä muisti terävöityy, kaatuilemiset vähenevät ja kehon hallinta paranee. Eli lyhyesti sanottuna elämänlaatu paranee.

Ohjelmassa tehtävä japanilaisen harjoittelun on havaittu hidastavan merkittävästi sairauden etenemistä ja käytännön tutkimukset antavat jo varovaista viitettä siitä, että tämä harjoittelu voisi jopa  pysäyttää esi-azheimervaiheessa olevan alzheimerin taudin etenemisen vaikeampaan taudin tilaan(1). Mikään lääke ei ole pystynyt vielä samaan!

Harjoitusohjelman rakenne

 

Ohjelma koostuu kuudesta toisiinsa nivoutuvasta prosessista

1. Muistia kehittävä harjoittelu. Tutkimuksessa havaittu muistiaivoalueiden pienentymisen loppuneen ja jopa kasvaneen.

2.  Unen laatua parantavasta ja stressiä vähentävä harjoittelu ja toiminta. Tällä on merkitystä, koska esimerkiksi syvä uni on tärkeä osa aivojen kuona-aineiden puhdistumisprosessia.

3. Tasapainoa ja muita aisteja aktivoiva harjoittelu ja toiminta. Heikentyvät aistit ovat dementian riskitekijä. Tällä on merkitystä, koska aistien heikentymisen on havaittu lisäävän dementiariskiä merkittävästi(2)

4. Perussairauksien huolellinen hoitaminen (esim. verenpaine, diabetes, korkea  kolesteroli, tulehdustasot ...) Tämä on tärkeää, koska em. sairaudet mm. usein jopa edesauttavat aivo-sairauden kehittymistä.

5. Kehon toimintojen aktiivisesta seurannasta, missä apuna on esimerkiksi elektroninen tiedonkerääjä (ranneke, kello, sormus ...). Näin voidaan seurata esim. stressin ja unenlaadun kehitystä.

6. Henkilökohtaisten kehon mittaustulosten ohjaamana ohjelman muokkaaminen.

 

Ohjelma voidaan toteuttaa paikallisen ryhmäharjoittelun yhteydessä sekä Internetin kautta saatavana ohjauksena.

 

Suosittelemme liittymään alueellisen ryhmään, jos sellainen löytyy läheltä kotiasi, koska on kiistatta todettu, että ryhmän sosiaalinen tuki auttaa harjoittelun tekemisessä sekä tuloksien parantumisessa. Ryhmät kokoontuvat kuntosaleilla ja muissa sopivissa paikoissa ja jossa on koulutettu ohjaaja.

Miten aloitan?

Ota yhteyttä sähköpostilla sensomoottori@gmail.com ja ilmoita kiinnostuksesi. Kerro yhteystietosi, ketä harjoittelu koskee ja paikkakunta. Otamme sinuun yhteyttä. Ohjelman voi hankkia myös ikäihmisen läheiset tai hoidosta vastaava taho.

Ohjelman aluksi käydään läpi henkilön kehitys- ja sairaushistoria ja kerätään muu tarpeellinen tieto, minkä avulla selvitetään, soveltuuko VIREÄ-harjoittelu minkä jälkeen suunnitellaan henkilökohtainen harjoituskokonaisuus.

Ohjelman seurantaan tarvitaan laadukas kehon bio-tietoja mittaava ja välittävä mittauslaite. Tarjoamme sinulle erilaisia vaihtoehtoja, voit valita joko rannekkeen, sormuksen tai vaikkapa kellon. Nämä mittalaitteet välittävät jatkuvasti tietoa erilaisista kehon prosesseista, kuten esimerkiksi stressistä, unen laadusta ja unirytmin rakenteesta, sydämen lyöntitiheydestä jne. Analyysi ja tekoälyohjelmalla varustettu sormus varoittaa sinua jopa jo ennakkoon, jos olet sairastumassa, jolloin osaat varoa ja löysätä hieman tahtiasi.

Biomittarit ovat eri hintaisia ja eivät ole pakollisia hankintoja.

Ohjelma perustuu vuosikymmenten kokemukseen motoriikasta ja tasapainosta  sekä vankkaan tieteelliseen tutkimukseen missä hyödynnetään mm. japanilaisen arvostetun tutkimuslaitoksen NCGG:n (National Center for Geriatrics and Gerontology) kehittämää harjoitusohjelmaa.

 

Harjoittelun vaikutusten tieteellisiä artikkeleita on julkaistu useissa arvostetuissa tiedejulkaisuissa. Sensomoottori-VIREÄ - ohjelmassa hyödynnetään myös uusinta neurologista tutkimustietoa stressistä, uneen vaikuttavista seikoista, ruokavaliosta sekä uusimmista tutkimusmenetelmistä. Ohjelmaa päivitetään myös jatkuvasti uuden tiedon myötä. 

Liity mukaan kehittävään harjoitteluun tai liitä läheisesi mukaan ja varmista laadukas ja mielekäs tulevaisuus.

Lisätietoja Veli Laurinsalo, Sensomoottori Team

puh. 040 7011 524 tai sensomoottori@gmail.com

Tiede ohjelman takana:

Heikko unen laatu vaikuttaa aivojen puhdistusprosessiin, siksi kiinnitämme unen laatuun paljon huomiota.  Jos havaitsemme unen laadun taustalla olevia seikkoja pyrimme puuttumaan niihin ja mahdollisuuksien mukaan korjaamaan niitä.

Aivojen puhdistusprosessin kehittäminen.  Tieteellisissä tutkimuksissa on vasta viimevuosina opittu tuntemaan lymfanesteen avulla tapahtuva aivojen kuona-aineiden puhdistusprosessi.  Tämä puhdistusprosessi on mahdollista saada käynnistymään myös fysiologisella harjoittelulla, millä voi olla merkittävä vaikutus harjoittelun tulokseen. Tämä puutteellinen aivojen oma puhdistusprosessi voi olla jopa yksi muistisairauksien taustasyy, ja siksi kiinnitämme tähän harjoittelussa paljon huomiota.

Aistien ja hahmottamisen hiipuminen on osa ikääntymistä, ja se on yksi itsenäisen selviytymisen este. mutta sitä voidaan hidastaa ja jopa parantaa. Aistiharjoittelu parantaa elämänlaatua, auttaa arjessa selviytymistä ja laskee stressiä. Esimerkiksi tasapainoaistin toiminnan parantaminen vähentää esimerkiksi kaatuiluja ja loukkaantumisia, ja siksi kiinnitämme tähän huomiota.

Mahdollisuus myös yksilölliseen aistitutkimukseen ja aistiharjoitusohjelmaan.

Varmista läheiselle mielekäs ja laadukas tulevaisuus

Lisätietoja Veli Laurinsalo, Sensomoottori Team

puh. 040 7011 524 tai sensomoottori@gmail.com


 

Tietoa Sensomoottori ohjelmasta:

Sensomoottori-ohjelma on neurofysiologinen laaja-alainen aivoja tehostava harjoitusohjelma ja Sensomoottori-ohjelma on ollut tarjolla Suomessa vuodesta 2000 lähtien.

 

Sensomoottori Team on kehittänyt Suomessa motorisia harjoitusohjelmia, joita käytetään mm.  lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla oppimis- ja keskittymisvaikeuksien kuntoutuksessa, psykiatristen ongelmien kuntoutuksessa, urheilijoiden tuloksentekokyvyn parantamisessa ja muusikkojen ongelmien ratkaisemisessa.

 

Olemme kouluttaneet myös yli 2000 opettajaa toteuttamaan suomalaisissa PK ja kouluissa Sensomoottori- kehitystä edistävää harjoittelua, ja tätä Sensomoottori ohjelmaa on myyty mm. Ruotsiin, Ranskaan, Sveitsiin ja USA:han.  

 

Olemme kouluttaneet Suomessa myös toimintaterapeutteja, SI-terapeutteja sekä fysioterapeutteja toteuttamaan Sensomoottori ohjelmaa.

Sensomoottori-ohjelma perustuu maailman johtavimpien aistikuntoutusklinikoiden ja asiantuntijoiden kehittämiin menetelmiin. Sensomoottori-ohjelma käsittää kaikki aistit, refleksikehityksen, aivojen hermointegraation sekä varhaisen kehityksen kaikki vaiheet (0-12 kk), millä voi olla vaikutusta koko loppuelämään.

Viimeisin Sensomoottorin kehityshanke on tämä muistisairauksien ehkäisyhanke.

Muistisairauksien ehkäisyhanke

Vierailimme 2018 japanissa geriatrian sairaalassa ja tutkimuskeskuksessa, NCGG:ssä (National Center for Geriatrics and Gerontology ) missä tutustuimme siellä suunniteltuun harjoittelun ja siitä tehtyihin tutkimuksiin.  Tutkimuksen antavat vahvaa näyttöä siitä, että tämä harjoittelu hidastaa merkittävästi tai jopa pysäyttää esi-vaiheessa olevan alzheimerin taudin etenemisen ja Sensomoottori-VIREÄ ohjelma toteuttaa juuri tätä samaa harjoittelua. Lisäksi toteutamme refleksi- ja  aistikuntoutusohjelmaa mikä korjaa mm. dementian riskitekijöitä. Kutsumme uutta ohjelmaa Sensomoottori-VIREÄ ohjelmaksi.

Tutkimusviitteet

(1) Effects of Combined Physical and Cognitive Exercises on Cognition

and Mobility in Patients With Mild Cognitive Impairment: A Randomized Clinical Trial, JAMDA 1525-8610/_ 2017 AMDA e The Society for Post-Acute and Long-Term Care Medicine.

 

(2)     Association between hearing aid use and all-cause and cause-specific dementia: an analysis of the UK Biobank cohort  www.thelancet.com/public-health Published online April 13, 2023 https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00048-8

bottom of page