top of page

Kotikäynti, Tuotekuvaus

Kotikäynti sisältää yleensä seuraavat tutkimukset ja toimenpiteet:

- alkuhaastattelu

- kuulotutkimus audiometrillä, kuulokynnystesti ja suuntakuulotesti sekä yksilöllinen kuuloa aktivoiva terapeuttinen äänite.

- motoriset tutkimukset

- tasapainotutkimukset

- varhaisen kehityksen tutkimukset, primitiivirefleksit, jälkirefleksit,

hermointegraatio

- visuaaliset tutkimukset

Tutkimusten jälkeen löydöksien yhteenveto sekä hoitavan terapeuttisen harjoitusohjelman laadinta ja ohjeistaminen.

Kotikäyntiin sisältyy myös puhelinkonsultaatiot sekä video-ohjeet harjoituksista.

bottom of page