top of page

Hakusanat:

Oppimisvaikeus

Oppimisvaikeudet

Lukivaikeus

Lukivaikeudet

ADD

ADHD

Mutismi

Selektiivinen mutismi

Dysfasia

sanasokeus

keskittyminen

keskittymisen vaikeus

Keskittymisen ongelma ongelmat

lukemisen vaikeus

hidas lukija

 VINKE

Kuntouttavan VINKE-musiikkituotteen avulla koulutetaan aivojen kykyä havaita kuuloaistimuksia, jonka seurauksena keskittyminen, lukeminen ja kielten opiskelu helpottuvat. VINKE tuo apua keskittymisvaikeuksiin, oppimisen haasteisiin, vieraan kielen opiskeluun, hahmottamisongelmiin.

VINKEN vaikutukset saattavat joillakin henkilöillä näkyä jo muutaman viikon käytön jälkeen.
Pysyvien tulosten saamiseksi suositellaan vähintään 10 viikon käyttöjaksoa.

VINKE sisältää kuusi miellyttävän kuuloista noin 10 minuutin mittaista musiikkikappaletta.
VINKEÄ kuunnellaan selaimella ja puhelimella toimivalla soittimella kuulokkeiden kautta.
 

MIKSI MUSIIKKIA KÄYTETÄÄN KUNTOUTUKSESSA?
”Musiikki on helposti kuunneltavaa äänimateriaalia, jolla kuulojärjestelmää ikään kuin ’opetetaan’ käsittelemään ääniä uudella, tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Näin voidaan vaikuttaa aivopuoliskojen dominanssiin, kuulon yliherkkyyksiin tai vaimentumiin. Fysikaalisella tasolla terapiamusiikilla pyritään vaikuttamaan kuulojärjestelmän lihaksistoon, hermostoon sekä aivoissa tapahtuvaan kuuloinformaation käsittelyyn.”
Professori Pirjo Korpilahti, IADT Dysleksia kuntoutustutkimus (2006)

bottom of page