top of page

Hakusanat:

Oppimisvaikeus

Oppimisvaikeudet

Lukivaikeus

Lukivaikeudet

ADD

ADHD

Mutismi

Selektiivinen mutismi

Dysfasia

sanasokeus

keskittyminen

keskittymisen vaikeus

Keskittymisen ongelma ongelmat

lukemisen vaikeus

hidas lukija

Migreeni

Yökastelu

Käytöksen kontrolli

Psyykkinen herkkyys

Fobiat

Vinke

Terapia

Sensomotorinen kuntoutus

Sensomotorinen koulutus

Sensomotorinen valmentaja


 

MIKSI MUSIIKKIA KÄYTETÄÄN KUNTOUTUKSESSA?
”Musiikki on helposti kuunneltavaa äänimateriaalia, jolla kuulojärjestelmää ikään kuin ’opetetaan’ käsittelemään ääniä uudella, tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Näin voidaan vaikuttaa aivopuoliskojen dominanssiin, kuulon yliherkkyyksiin tai vaimentumiin. Fysikaalisella tasolla terapiamusiikilla pyritään vaikuttamaan kuulojärjestelmän lihaksistoon, hermostoon sekä aivoissa tapahtuvaan kuuloinformaation käsittelyyn.”
Professori Pirjo Korpilahti, IADT Dysleksia kuntoutustutkimus (2006)

bottom of page