top of page

Seuraavassa videolinkit ala-asteen opettajan ja päiväkodin opettajien toteuttamiin Sensomoottori harjoittelun video-opetusjaksoihin:

In the following you will find links to the video tutorials of the FinnSenso training carried out by primary school and kindergarten teachers:

Tasapainoharjoittelu

Balance Trainings

1. Helikopteri, Helicopter

2. Asennon tunnistus, Position Detection

3. Rullaus, Scroll

4. Kuperkeikka ja Purkkikävely, Jar Walking

Varhaiskehityksen varmistaminen

Early Developmental training

1. Kukka, Flower

2. Teräsmies, Super-Man

3. Papukaija, Parrot

4. Heijaus, Jogling

5. Ryömintä ja Konttaus, Cross Trainins

Aistiharjoittelu

Training the Senses

1. Hernepussin heittely, Throwing the Bean Bag

2. Silmäjumppa, Visual Trainings

3. Tuntoaisti, Tactilian sense training

Koordinaatioharjoittelu

Coordination Training

1. Sormijumppa, Finger trainings

2. Lumienkeli, The snow angel

3. Ristikkäisnosto Touch - lifting exercise

Päiväkodin johtajan haastattelu

Interview with the head of the kindergarten

bottom of page