Yhä useampi ammattiterapeutti suorittaa neurofysiologisen kuntoutuksen Sensomoottori I ja Jatkokurssit I ja II.

Lisäkoulutus tuokin terapeutille selvän kilpailuedun.

Jos työskentelet lasten , nuorten tai aikuisten puheenkehityksen, oppimisen ja keskittymisen ongelmien parissa hyödyt tästä koulutuksesta.

Neurofysiologinen koulutus ammattilaisille

 

 

Onko asiakkaillasi

 • toistuvasti niskajäykkyyttä

 • sensomotorisia ongelmia

 • migreeni oireita

 • motoriikkaa häiritseviä jännitteitä

 • motorisia jännitteitä jotka häiritsevät suorituksia (urheilijat, muusikot)

 • keskittymisen vaikeuksia

 • motoristen toimintojen koordinaatio-ongelmia (dyspraksia)

 • puhe ja äänihäiriöitä (dysfasia)

 • levottomuutta, ylivilkkautta

 

Tule opiskelemaan  näihin ongelmiin kehitettyjä spesifejä neurofysiologisia (Sensomotorisia) kuntoutusmenetelmiä.

 

Koulutus on 3 päivän mittainen, missä ensin on 2 päivän peruskoulutus ja n. 1/2 vuoden kuluttua kolmas koulutuspäivä, minkä ajankohta sovitaan ryhmän kanssa kurssilla.

 

Hinta:

ensimmäinen 2 päivän koulutus  398,00 €

3. kurssipäivä hinta 150€

 

Tyypillinen oulutusohjelma:

 

1. päivä klo 10-18

 • kuntoutusympäristö muuttuu, miten vastata haasteisiin?

 • kohderyhmät ja ongelmien näkyminen käytännössä, lapset, nuoret, aikuiset

 • neurofysiologisen kuntoutuksen menetelmät, kohdistuvat mm: visuaalinen, tasapaino, auditiivinen,hermointegraatio, varhaisheijasteiden ja aikuis-heijasteiden kehittymättömyys, ajatusprosessointi

 • lapsen varhaiskehityksen ongelmat ja potilaiden tutkiminen näiden kehityksen ongelmien alkusyiden spesifi identifiointi jälkikäteen (tasapaino-ongelmat, visuaaliset ongelmat, auditiiviset ongelmat, varhaisheijasteiden keskeneräinen kehitys, puutteellinen aikuisheijasteiden kehitys ...)

 • testit alkaa

 

2. päivä  klo 9 - 17

 • testit ja tutkimukset jatkuvat ja terapeuttiset harjoitukset varhaisheijasteiden vaimentamiseksi

 • harjoitusohjelman suunnittelu ja seuranta

 • auditiiviset tutkimukset ja tilanteen analysointi ja toimintamalli

 • käytännön harjoittelua, tutkimustilanne

 

3. päivä n. 6 kk:n kuluttua

 • kokemukset ja niiden analysointi

 • ongelma-alueiden läpikäyntiä

 • visuaalinen aisti, tutkimukset ja kuntoutus

 • kertausta tarpeen mukaan

 

Alla muutamia tyypillisiä neurofysiologisen kuntoutuksen ongelma-alueita, minkä terapeuttisia menetelmiä kurssilla opetetaan:

Lukiongelmien neurologisia taustoja mm.

 • Vasenkorvaisuus ja auditiivinen hahmottamisen vaikeus

 •  

 • "Brain barrier" (vähäinen ristikkäishermoston aktivoituminen)

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

Keskittymiskyvyn sensomotorisia taustoja mm.

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

 • Auditiivinen haittavaikutus aiheuttaa myös keskittymiskyvyn ongelmia

 • Syntytyskomplikaatiot usein taustalla (happivaje, lievät neurologiset leesiot (vammat) =>ADHD

Dysfasian sensomotorisia taustoja

 • Auditiivinen hahmottamisen ongelma, vasenkorvaisuus,

 • refleksijäänteet=> suun alueen jännitteet

 • refleksijäänteet=> kohonnut jännitetila => mutismi, valikoiva mutismi

Lapsuusajan Migreenioireiden mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • primitiivirefleksien vaikutus aivorungon alueella=> ristiriita verenkierrossa => verisuoniston kramppi=> verenkierron häiriö=> visuaaliset hallusinaatiot, halvaustuntemukset jne.

Yökastelun mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • Primitiivirefleksien vaikutus supistajalihaksiin => rakko vuotaa yöllä

Autismin mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • puutteellinen varhaiskehityksen kaava => pahentaa tilannetta

 • kehittymätön refleksijärjestelmä => pahentaa tilannetta

 • aistiyliherkkyyksiä => pahentaa tilannetta

 • vaikeita lähestyä, jää hoitamatta => pahentaa tilannetta

 

Yhteydet psyykkisiin häiriöihin

 • primitiivirefleksien vaikutus taustastressin nousuun (kohonnut Neuraali Stressi)

 • aistivajaatoiminnan tai yliherkkyyksien vaikutus

 • hahmottamisen ongelmien vaikutus

 • puutteellisen hermointegraation vaikutus

 

Veli Laurinsalo, BBA, NDT (INPP UK.)   

veli.laurinsalo@gmail.com

puh. 040 7011524

 

20 vuoden kokemus alan koulutuksesta ja kuntoutuksesta

 

 

Trained by:

Peter Blythe, The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), Chester, England;

Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark,

Harry Wachs, The Vision and Conceptual Development Center, Washington DC, USA

Steen Aalberg &Steen Saust, Kraskin&Skeffington Institute, Danmark

Håkan Calsson, Sensomotorisk Centrum i Mjölby, Sweden

University of Applied Sciences, Helsinki, Finland (Auditory researcher studies)

Uppsala University, Sweden: BBA