Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ammatillisesta koulutuksesta.

Lisäkoulutus tuo yritykselle ja  terapeutille selkeän kilpailuedun.

Jos työskentelet lasten , nuorten tai aikuisten puheenkehityksen, oppimisen ja keskittymisen ongelmien parissa hyödyt varmasti tästä koulutuksesta.

Haluatko tutustua sensomotoriseen harjoitteluun?

Olemme toteuttaneet Suomessa 90-luvulta lähtien sensomotorista menetelmää, joka soveltuu hyvin nykyisin varsin yleisiin oppimisvaikeuksien, keskittymisvaikeuksien, levottomuuden ja ylivilkkauden hoitamiseen. Näiden taustalla on usein ns. kehitykselliset syyt, eli varhaisesta lapsuusajasta lähtien kehitys on edennyt joillakin osa-alueilla poikkeavasti tai hitaasti. On kuitenkin havaittu, että useimmat näistä kehityksen puutteista voidaan aktivoida ja/tai käydä läpi jälkikäteen, jolloin fysiologiset kehitysviiveet saadaan korjattua.

Hoitofilosofia on ongelmakeskeinen, ei menetelmäkeskeinen. Toisin sanoen keskitytään asiakkaan ongelmaan, ja haetaan sen ratkaisemiseen aina paras lähestymistapa. Samalla varmistetaan että taustalle ei jää mitään kehityksellisiä ongelmia.

Sensomotorisen harjoittelun tehokkuus perustuu mm. seuraaviin seikkoihin:

- Harjoitusprosessi etenee vaihe kerrallaan alkaen varhaisimmasta syntymänjälkeisestä kehityskaudesta edeten kehityksen virstanpylväs kerallaan. Näin varmistetaan että taustalle ei jää hermostollista stressiä (Neuraali Stressi) aiheuttavia seikkoja.

- harjoittelussa keskitytään yhteen rajattuun hermostolliseen alueeseen kerrallaan. Näin harjoittelun vaikutus synapsisiin yhteyksiin on paras mahdollinen

- harjoittelussa käydään läpi kaikki aistialueet ja hermointegraatiot

- harjoittelu tehdään ns. intensiiviperiaatteen mukaisesti, eli harjoitukset tehdään päivittäin vanhempien valvonnassa/avustuksella

Haluatko tutustua Sensomotoriseen lähestymistapaan?

Olemme koonneet ammattilaisille seuraavan koulutuspaketin:

Miksi en opi? Teoriakirja kehityksellisten ongelmien taustoista

Sensomoottori, Sensomotorisen harjoittelun käsikirja Käytännönopas harjoituksista, A-4 koko, mappina. Ammattilaisille suosittelemme mappiversiota jota on helppo käyttää, täydentää ja päivittää.

Sensomoottori verkkokurssi. Selkeä verkkokurssi harjoittelun toteuttamisesta, paljon videoleikkeitä harjoitusten tekemisestä

Toiminta/harjoituskortit A-4 kortti keskeisimmistä harjoituksista. On tärkeää että kotiharjoittelussa harjoitukset tehdään oikein. Kortista voi ottaa kopion vanhemmille, jotta he osaavat tehdä harjoittelun oikein. Kortissa on: Harjoituksen nimi, mihin se vaikuttaa, kuva ja ohje harjoituksen tekemiseksi oikein.

Lomakkeita Varhaisen kehityksen analyysi alle kouluikäisille ja kouluikäisille, kyselylomakkeet taustahaastattelua varten

Koulutuspaketin hinta:

Tarjoamme paketin nyt erikoisehdoilla hintaan 490€

(Erikseen hankittuna paketin hinta on n. 600€)

 Hinta voimassa toistaiseksi alkaen 15. 10. 2020, alv 0%

Tilaukset: Joko suoraan verkkokaupasta tai sähköpostilla osoitteesta sensomoottori@gmail.com

Myyjä: Oppimis- ja hahmotushäiriöisten Tuki OHA ry

Veli Laurinsalo       puh 040 7011 524      veli.laurinsalo@gmail.com

Neurofysiologinen jatkokoulutus ammattilaisille

 

 

Onko asiakkaillasi

 • toistuvasti niskajäykkyyttä

 • sensomotorisia ongelmia

 • migreeni oireita

 • motoriikkaa häiritseviä jännitteitä

 • motorisia jännitteitä jotka häiritsevät suorituksia (urheilijat, muusikot)

 • keskittymisen vaikeuksia

 • motoristen toimintojen koordinaatio-ongelmia (dyspraksia)

 • puhe ja äänihäiriöitä (dysfasia)

 • levottomuutta, ylivilkkautta

 

Tule opiskelemaan  näihin ongelmiin kehitettyjä spesifejä neurofysiologisia (Sensomotorisia) kuntoutusmenetelmiä.

 

Koulutus on 3 päivän mittainen, missä ensin on 2 päivän peruskoulutus ja n. 1/2 vuoden kuluttua kolmas koulutuspäivä, minkä ajankohta sovitaan ryhmän kanssa kurssilla.

 

Hinta:

Hinta lasketaa koulutettavan ryhmän mukaan. Ota yhteyttä p. 040 7011 524 tai sensomoottori@gmail.com tarjouksen tekemistä varten.

 

Tyypillinen oulutusohjelma:

 

1. päivä klo 10-18

 • kuntoutusympäristö muuttuu, miten vastata haasteisiin?

 • kohderyhmät ja ongelmien näkyminen käytännössä, lapset, nuoret, aikuiset

 • neurofysiologisen kuntoutuksen menetelmät, kohdistuvat mm: visuaalinen, tasapaino, auditiivinen,hermointegraatio, varhaisheijasteiden ja aikuis-heijasteiden kehittymättömyys, ajatusprosessointi

 • lapsen varhaiskehityksen ongelmat ja potilaiden tutkiminen näiden kehityksen ongelmien alkusyiden spesifi identifiointi jälkikäteen (tasapaino-ongelmat, visuaaliset ongelmat, auditiiviset ongelmat, varhaisheijasteiden keskeneräinen kehitys, puutteellinen aikuisheijasteiden kehitys ...)

 • testit alkaa

 

2. päivä  klo 9 - 17

 • testit ja tutkimukset jatkuvat ja terapeuttiset harjoitukset varhaisheijasteiden vaimentamiseksi

 • harjoitusohjelman suunnittelu ja seuranta

 • auditiiviset tutkimukset ja tilanteen analysointi ja toimintamalli

 • käytännön harjoittelua, tutkimustilanne

 

3. päivä n. 6 kk:n kuluttua

 • kokemukset ja niiden analysointi

 • ongelma-alueiden läpikäyntiä

 • visuaalinen aisti, tutkimukset ja kuntoutus

 • kertausta tarpeen mukaan

 

Alla muutamia tyypillisiä neurofysiologisen kuntoutuksen ongelma-alueita, minkä terapeuttisia menetelmiä kurssilla opetetaan:

Lukiongelmien neurologisia taustoja mm.

 • Vasenkorvaisuus ja auditiivinen hahmottamisen vaikeus

 • "Brain barrier" (vähäinen ristikkäishermoston aktivoituminen)

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

Keskittymiskyvyn sensomotorisia taustoja mm.

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

 • Auditiivinen haittavaikutus aiheuttaa myös keskittymiskyvyn ongelmia

 • Syntytyskomplikaatiot usein taustalla (happivaje, lievät neurologiset leesiot (vammat) =>ADHD

Dysfasian sensomotorisia taustoja

 • Auditiivinen hahmottamisen ongelma, vasenkorvaisuus,

 • refleksijäänteet=> suun alueen jännitteet

 • refleksijäänteet=> kohonnut jännitetila => mutismi, valikoiva mutismi

Lapsuusajan Migreenioireiden mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • primitiivirefleksien vaikutus aivorungon alueella=> ristiriita verenkierrossa => verisuoniston kramppi=> verenkierron häiriö=> visuaaliset hallusinaatiot, halvaustuntemukset jne.

Yökastelun mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • Primitiivirefleksien vaikutus supistajalihaksiin => rakko vuotaa yöllä

Autismin mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • puutteellinen varhaiskehityksen kaava => pahentaa tilannetta

 • kehittymätön refleksijärjestelmä => pahentaa tilannetta

 • aistiyliherkkyyksiä => pahentaa tilannetta

 • vaikeita lähestyä, jää hoitamatta => pahentaa tilannetta

 

Yhteydet psyykkisiin häiriöihin

 • primitiivirefleksien vaikutus taustastressin nousuun (kohonnut Neuraali Stressi)

 • aistivajaatoiminnan tai yliherkkyyksien vaikutus

 • hahmottamisen ongelmien vaikutus

 • puutteellisen hermointegraation vaikutus

 

Veli Laurinsalo, BBA, NDT (INPP UK.)   

veli.laurinsalo@gmail.com

puh. 040 7011524

 

20 vuoden kokemus alan koulutuksesta ja kuntoutuksesta

 

 

Trained by:

Peter Blythe, The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), Chester, England;

Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark,

Harry Wachs, The Vision and Conceptual Development Center, Washington DC, USA

Steen Aalberg &Steen Saust, Kraskin&Skeffington Institute, Danmark

Håkan Calsson, Sensomotorisk Centrum i Mjölby, Sweden

University of Applied Sciences, Helsinki, Finland (Auditory researcher studies)

Uppsala University, Sweden: BBA