top of page

An exercise program that helps with learning and concentration difficulties,  Oppimisvaikeuksia lieventävä ja kehityksen ongelmia korjaava ohjelma. Taustalla voi olla esim. oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, lukihäiriö, ADD, ADHD, Dysfasia, Dyspraxia, kehitysviive. Lisätietoja:  sensomoottori.com

 

Työkykyarvio

Onko työskentely raskasta ja uuvuttavaa?

Väsyttääkö työnteko?

Hoidame tehokkaasti mm oppimisvaikeudet ja lukivaikeudet. Myös jos  keskittyminen, puheen tuoton haasteet tai motorinen hallinta on vaikeaa sensomotorinen kuntoutus on tehokas hoitomuoto.

Opettaja, onko lapsilla oppimisen, keskittymisen tai käytöksen ongelmia?

 

Sensomoottori ryhmäharjoittelu on ratkaisu.

Luokka rauhoittuu ja kaikkien oppimiskyky paranee. Myös

sosiaalinen vuorovaikutus paranee.

    FinnSenso Sensomotoriska övningar

klicka här

English pages

Click "Pages in English"

Engl.Flag.JPG

Muistiongelmia, Motorista kömpelyyttä, Muistisairauden esivaihe?

Uusi kuntoutus voi auttaa

Terapeuttien ammatillinen jatkokoulutus

Sensomotorisen kuntoutuksen koulutus

Urheilija, eikö tule tulosta?

 

Muusikko, eikö soitto suju?

Jännitätkö esiintymisä?

Ns. vaikeat haasteet: Migreeni

Yökastelu

Käytöksen kontrolli

Psyykkinen herkkyys

Fobiat

Contact information:
Veli Laurinsalo                           
E-mail: sensomoottori@gmail.com
Tel: 040 7011 524
Contactin us outside Finland: pls use E-mail or contact form
Location: Lahti
Find more about us
 

bottom of page