oppimisvaikeudet ADD ADHD

oppiminen

keskittymisvaikeudet

Keskittyminen

dysleksia   dysfasia

sensomotorinen

Onko työskentely raskasta ja uuvuttavaa?

Urheilija: Haluatko voittaa?

Muusikko:

Eikö soitto suju?

Jännitätkö liikaa?

Onko sinulla tai lapsellasi esiintymisjännitystä,  aistiyliherkkyyksiä, kielenkehityksen, oppimisen tai keskittymisen vaikeuksia?

Engl.Flag.JPG

Opettaja, onko lapsilla oppimisen, keskittymisen tai käytöksen ongelmia??