top of page
Mama wants to help her dother

 

Työkykyarvio

Onko työskentely raskasta ja uuvuttavaa?

Väsyttääkö työnteko?

Hoidame tehokkaasti mm oppimisvaikeudet ja lukivaikeudet. Myös jos  keskittyminen, puheen tuoton haasteet tai motorinen hallinta on vaikeaa juurisyihin kohdistuva kuntoutus on tehokas hoitomuoto.

Opettaja, onko lapsilla oppimisen, keskittymisen tai käytöksen ongelmia?

 

Sensomoottori ryhmäharjoittelu on ratkaisu.

Luokka rauhoittuu ja kaikkien oppimiskyky paranee. Myös

sosiaalinen vuorovaikutus paranee.

    FinnSenso Sensomotoriska övningar

klicka här

Svenska

English pages

Click "Pages in English"

English

Muistiongelmia, Motorista kömpelyyttä, Muistisairauden esivaihe?

Uusi VIREÄ-kuntoutus voi auttaa

Terapeuttien ammatillinen jatkokoulutus, neurofysiologisen ja Sensomotorisen kuntoutuksen koulutus

Urheilija, eikö tule tulosta?

 

Muusikko, eikö soitto suju?

Jännitätkö esiintymisä?

Ns. vaikeat haasteet: Migreeni

Yökastelu

Käytöksen kontrolli

Psyykkinen herkkyys

Fobiat

UUTTA!

Contact information:
Veli Laurinsalo                           
E-mail: sensomoottori@gmail.com
Tel: 040 7011 524
Contactin us outside Finland: pls use E-mail or contact form
Location: Lahti

 

bottom of page